Очистка сточных вод

Su ehtiyatlarının mükəmməl yenilənməsi

Qlobal iqlim dəyişikliyini nəzərə alaraq demək olar ki, aşağı enerji istehlakı aktual mövzulardan biridir. Kommunal və ya özəl xidmət xərcləri getdikcə artır. Çətinliklər çoxalır. Tullantı sularında getdikcə artan bərk maddələri, çoxalan sanitariya xidmətlərini və qatı hüquqi tələbləri də buraya aid etmək olar. Wilo bütün sahələrdə tam etibar edə biləcəyiniz bir tərəfdaşdır. Su kimi qiymətli resurslardan ekonomik istifadə bu gün demək olar ki hər kəs tərəfindən qəbul edilir, lakin tullantı sularındakı qatı maddələrin miqdarı da getdikcə yüksəlir. Bununla da xam su əldə etmə imkanı getdikcə daha da mürəkkəbləşir. Dünya üzrə Wilo klassik alman ənənəsindəki mühəndislik texnikası ilə eyni mənada işlədilən ifadədir. Wilo nasos və sistemləri kommunal çirkab suların təmizlənməsina texniki xidmət və effektivlik baxımından yeni standartlar tətbiq edir. Çirkab suların təmizlənməsi ətraf mühitin mühafizəsi və resursların qorunması baxımından mühüm rol oynayır.

Biological treatment with circulation tank
Wilo-Sevio AIR P panel diffuser - circulation tank
Biologische Abwasserbehandlung - Blick auf ein Umlaufbecken, Darstellung der Strömung

Çirkab suların təmizlənməsi üçün intellektual həllər üsulu

Planlaşdırma və dizayndan başlayaraq istifadəyə verilmə və nəzarətə qədər: Bizim mütəxəssislər sizi layihənin bütün mərhələlərində dəstəkləyəcək. Bu zaman Wilo sistemləri və həllər üsulu texniki xidmət, dəyər, etibarlılıq və davamlılıq üçün yeni standartlar tətbiq edəcək.

Biz yağış suyunun

  • qarşısını alma
  • mərkəzdənqaçma
  • nasosları,
  • mexaniki baxım və təmizləmə
  • , bioloji emal
  • , MBBR ilə bioloji emal, vintli nasos və çöküntü emalı sahələrində sizin dəstəkçiniz olacağıq