Водоснабжение

Wilo ilə məsuliyyətli və effektiv su təchizatı təminatı

Su yer üzərində ən qiymətli sərvətlərdən biridir. Dünyanın daim artan əhalisi içmək, yumaq, təmizlik, kənd təsərrüfatı və sənaye üçün sudan getdikcə daha çox istifadə edir. Qlobal su çatışmazlığı xüsusilə aktual problemdir və münaqişələrin yaranması üçün böyük potensiala malikdir. Buna görə də suyun əldə edilməsi və su ilə təmin edilmə gələcəyin ən əhəmiyyətli problemləri sırasında yer alır. Wilo su əldə etmək üçün yeni mənbə və metoddan istifadə edən və onları optimallaşdıran nasos və sistemlər hazırlamışdır. Bizim çevik həllər üsulu etibarlı təchizata təminat verir və çox mənzilli tikililər, məktəb yaxud da sənaye kompleksləri kimi müxtəlif binaların tələblərinə uyğun olaraq hazırlanır. Xüsusi layihə və yüksək effektli texnologiya vasitəsi ilə ağıllı şəbəkələrin təkmilləşdirilməsi və mərkəzdən kənar su təmizləyici qurğuların yayılması qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsədlərdəndir.

Wilo World Segment for Clean Water Utility

Wilo su texnologiyası

Məsul sistem investoru kimi Wilo ümumi su dövriyyəsinin nasoslarının, avadanlıqlarının və servis xidmətlərinin geniş çeşidini əhatə etmişdir. Bizim tətbiq sahəmiz quyulardan və ya açıq sulardan su hasilatı, eləcə də yağış suyu istifadə edilməsi daxil olmaqla təmizləmə və su təchizatı sisteminə qədər geniş şəkildə əhatə olunur. Həmçinin təzyiq artıran sistemləri də bizim portfelimizə daxildir. Duzsuzlaşdırma və peşəkar suvarma kənd təsərrüfatı sahələrində suvarma üçün nasos həlləri üsulu portfeli tamamlayır.

İstər kommunal su idarəçiliyi, sənaye, ev , bina yaxud da kənd təsərrüfatı istərsə də tikinti və ya mədən texnikası olsun - Wilo həmişə sizin üçün səmərəli, davamlı və dayanıqlı həllər üsulunu tapmağa çalışır.

Bizim ən böyük məqsədimiz - su təchizatını ən yaxşı texnologiya ilə təmin etməkdir.

Wilo-World process level - Water supply and pressure Boosting

Повышение давления

Regenwasser Regenwassernutzung

Дождевая вода


Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser

Водозабор

Пожаротушение


Водоподготовка

Водоснабжение и повышение давления


Застойная вода

Ирригация