Водоподготовка

Yüksək effektiv texnologiya resursları və əməliyyat xərclərini qoruyub saxlayır

içməli su və ya su ayırma prosesi, su soyuducu yaxud da yuma və durulama qurğularının optimallaşdırılması. Bu suyun xüsusi tətbiqlər üçün istifadə edildiyi yalnız bəzi nümunələridir. Tullantı sularında qurğu və avadanlıqların iş şəraitini çətinləşdirən bərk maddələrin getdikcə artması kimi davamlı sosial problemlər proseslərin və əlaqədar məhsulların təkmilləşdirilməsi üçün yeni və innovativ çıxış yolları tələb edir. Bundan əlavə, enerjidən istifadəsi də aktual mövzulardandır.

Qlobal iqlim dəyişikliyini nəzərə alsaq aşağı enerji istehlakı gündəmdədir və gələcəkdə daha da aktuallaşacaq. Wilo – nun təkmilləşdirilmiş yüksək səmərəli texnologiyaları su ehtiyatlarının qorunması və xərclərin azaldılması üçün böyük potensiala malikdir. Buna görə də dünya üzrə Wilo nasosları bu cür tətbiqlərdə istifadə edilməkdədir.

Kommunal tətbiqlərdən başlayaraq sənaye sahələrinə qədər

Təmizləmə zavodlarında sənaye tullantı suları zərərli komponentlərdən təmizlənir. Tullantı sularının su təchizatı sistemlərində yenidən təhlükəsiz şəkildə axmasını təmin etmək üçün uzun və baha başa gələn proses tələb olunur. Bu sahədə məsul olan şəxslər xərclərinə qənaət etmək üçün daimi təzyiq altındadır və eyni zamanda bir çox yerli qanun və qaydalara tabe olmaq məcburiyyətindədir. Wilo təkmilləşdirilmiş yüksək effektiv texnologiyası ilə su ehtiyatlarının qorunması və xərclərin azaldılması üçün böyük potensial təklif edir.

İçməli suyun təmizlənməsi sahəsində də Wilo öz səlahiyyətlərini göstərir. Sistem istehsalçısı kimi Wilo-EMU mexanizmi içməli su təmizləmə, planlaşdırma və dizayn, eləcə də işləmə üsulu və nəzarət texnologiyasının icrası sahəsində illərin təcrübəsini təklif edir.

Wilo-nun içməli su təmizləmə xidmətləri sırasına

  • dəmir və manqanın aradan qaldırılması,
  • fiziki və kimyəvi turşusuzlaşdırma (neytrallaşdırma),
  • membran filtrasiyası (ultrafiltrasiya),
  • UB şüalardan – dezinfeksiya
  • və aktivləşdirilmiş karbon filtrasiyası daxildir.