Wilo BIM Ready - od crteža u CAD-u pa sve do programa BIM.

Building Information Modelling (BIM)

Upotreba Building Information Modeling (BIM) u zgradarstvu još uvijek nije zaživjela u mjeri u kojoj je to neophodno. Wilo je jedan od prvih proizvođača pumpi i pumpnih sistema na svijetu koji omogućava jednostavan pristup svojim BIM sadržajima za rad u Vašim projektima

Programski dodatak Wilo-Revit

Projektanti i specijalisti sa pristupom MagiCAD Content Library već mogu da vide prednosti ažurnih Wilo data baza. Pomoću Wilo Revit Plugin direktno uvozite naše Revit baze sa ETIM informacijama o proizvodima u BIM projekte. Wilo taster (Wilo-Button) može da se instalira u Revit i da radi nezavisno od programa koji koristite.

Wilo Revit Plugin za BIM je dio sveobuhvatne podrške koju pružamo našim poslovnim partnerima: projektantima, izvođačima, instalaterima, distributerima, OEM partnerima...

Pored BIM, naša podrška i usluge se ogledaju i u vidu tehničke podrške, Wilo Kataloga proizvoda, Wilo Select i sjavetovanja, sve do ugradnje.

Sva ova rješenja se jednim imenom zovu Wilo Competence.

Wilo je spreman za BIM

 • Jednostavan pristup Wilo BIM podacima preko Wilo-CLAB u Revit-u
 • Wilo-CLAB radi u svim Autodesk Revit verzijama
 • Ažurirani podaci zahvaljujući direktnim spajanjem sa serverom
 • Kompaktni CAD modeli male veličine fajla
 • Informacije o proizvodima prema međunarodnim standardima
 • Podrška tokom cijelog procesa izgradnje

Nova rješenja za digitalnu budućnost

Proces digitalizacije, ali i kompleksnost projektovanja dovode do toga da su projektantski fajlovi (podaci) sve veći i teži. Zbog toga je potrebno da podaci budu lako dostupni svim stranama uključenim u procese projektovanja - radi efikasne saradnje. Zadatak je uklopiti sve neophodne informacije o potrebnim proizvodima i samog objekta, u toku ciklusa izgradnje, u efikasni digitalni model i sve to povezati.

x-ray

Šta je BIM

Building Information Modelling (BIM) predstavlja proces projektovanja u građevinskoj industriji koji omogućava upravljanje i stvaranje digitalnih/virtuelnih fizičkih i funkcionalnih karakteristika objekta. Na duge staze, BIM treba posmatrati kao alat koji će promijeniti kulturu samog projektovanja. Dostupan je za sve veličine projekata.

BIM je rješenje koje tokom cijelog procesa izgradnje omogućava upravljanje svim neophodnim informacijama, pretvarajući ih u 3D model.

Glavne prednosti:

 • Optimizovana CAD geometrija
 • Uvećana produktivnost zbog jednostavnog pristupa informacijama
 • Eliminacija grešaka zahvaljujući tome što svi članovi projektantskog tima imaju pristup svim podacima
 • Brži proces rada
 • Kraći proces gradnje i smanjeni troškovi

BIM prati cjelokupan proces izgradnje

Svi procesi u toku životnog ciklusa izgradnje su povezani: planiranje, projektovanje, implementacija, dokumentacija, upravljanje i održavanje. BIM se koristi kao centralni data model koji prati i podržava taj životni ciklus. Vizualizacija samog projekta i obimna dokumentacija koja ide uz to olakšavaju naredne korake procesa. Svi faktori koji mogu utjecati na povećanje troškova su ukalkulisani još u ranoj fazi procesa planiranja i projektovanja, što znači da odluke donesene na samom početku imaju utjecaj na ukupne troškove cijelog procesa.

BIM predstavlja prednost za sve

Projektanti:

 • Jednostavan "alat" za projektante
 • Svi podaci na dohvat ruke
 • Tačni i uvijek ažurirani 3D modeli

BIM specijalista:

 • Plug in kompatibilan sa svim Revit verzijama
 • Obuhvaćeni međunarodni standardi (ETIM, CIBSE)
 • Besplatna data biblioteka proizvoda

Stručni izvođač/Contractor:

 • Veoma detaljne informacije u 3D modelima
 • Fajlovi male veličine koji omogućavaju rad sa kompleksnim i zahtevnim modelima
 • Veza ka uputstvima za upotrebu

Održavanje

 • 3D modeli pripremljeni za održavanje
 • Veza ka dokumentaciji proizvoda
 • Podaci o održavanju dostupni unutar modela

Kako BIM funkcioniše

 • Pristup svojim BIM podacima kompanija Wilo omogućava besplatno i nezavisno od korištenog programa za projektovanje, preko Content Library Access opcije (RevitPlugin) za Autodesk Revit.
 • Direktan pristup Wilo BIM podacima je omogućen putem posebnog Wilo tastera (Wilo-Button) u okviru programa.
 • Revit ima pristup svim podacima različitih tipova i serija pumpi za HVAC i povišenje pritiska.
 • Željena pumpa može da se izabere prema ETIM standardima i direktno da se ubaci u BIM model.
 • Inteligentno BIM modeliranje pomaže da se dobiju najbolja rješenja uvezana sa drugom ETIM produkcijom.
 • Za potrebe CAD i dalje ostaju STEP i DWG formati.
 • Link za instalaciju Wilo Revit Plugin se nalazi ispod. Proceduru za instalaciju možete da preuzmete u vidu PDF dokumenta “Installation Procedure Wilo CLAB”.

Sistemski zahtjevi za korištenje Wilo Revit Plugin-a

 • Autodesk Revit 2014 ili kasnije
 • Nije podržano od Autodesk Revit LT (nemoguće instalirati Revit plugin-ove sa Revit LT)
 • Internet konekcija
 • Ukoliko je Revit instaliran u Citrix okruženju, kontaktirajte svog administatora.

Wilo podrška

Imate našu podršku tokom cijelog procesa gradnje uz:

 • Prilikom ugradnje pružamo vam sve informacije o pumpama
 • Jednostavan pristup uputstvima za upravljanje kod održavanja
 • Servisne usluge tokom perioda eksploatacije pumpi
 • Energetsko-efikasna rješenja zbog budućih ušteda