BACnet

BACnet se brine za optimalni inžinjering

BACnet (Building Automation and Control Networks) mrežni je protokol za automatizaciju zgrade. Priključivanjem na BACnet pomoću MS/TP protokola uspostavlja se trajna komunikacija između terenskih uređaja i tehnike kontrole procesa besplatnim standardom. Prednosti BACnet su to da je u svijetu priznat kao proizvodno neutralni i otvoreni protokol, koji pruža sopstvenu dokumentaciju i sa tim povezanu čvrstinu i pouzdanost pri inženjenerstvu i radu.

Jednostavno umrežavanje terenskih uređaja

Wilo nudi sa MS/TP Medium RS485 jednostavnu mogućnost za umrežavanje terenskih uređaja sa BACnet. Wilo podržava pritom maksimalnu brzinu od 76800 Bauda. Za prelazak na druge medije na primer BACnet/IP ili BACnet Ethernet po standradu ISO8802-3 može se koristiti ruter.