Sistem za komunikaciju LON

LON je sistem za komunikaciju koji dozvoljava kako vertikalnu komunikaciju između nivoa automatizacije tako i slobodnu topologiju mreže sa dvožičnim medijumom TP/FT10.
Sa LON se uvode profili koji dozvoljavaju projektovanje nezavisno od proizvodnje. LON se znalački oslanja na princip decentralizacije. On dozvoljava direktno umrežavanje omiljenih uređaja bez hijerahije u mreži. Pomoću definisanja više tipova medija i upotrebe mrežnih brojeva mogu se realizovati kompleksne aplikacije čak i preko granica medija. Logično povezivanje između mrežnih varijabli se odvija pomoću projektantskog alata i u čuva se u globalnog projektantskoj bazi podataka. Za jedinstvenu primjenu proizvoda različitih proizvođača brine se definicija aplikacionih profila.

Wilo rješenja se baziraju na LON funkcionom profilu 8120 za pumpe. Pri tome objekat pumpe u LON uvijek oslikava pumpni sistem. Nije bitno da li je priključena jedna pumpa, dupleks pumpa ili instalacija sa više pumpi. U dodatku ćete pronaći detalje za pojedinačno povezivanje Wilo LON i projektovanje neophodne dokumentacije.

Preuzimanje

Serije modela

  • Serija Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Serija Wilo-Comfort COR.... /CC

Preuzmi

Odgovarajući dokumenti i prilozi