Upravljanje dupleks pumpama

Jednostavno. Efikasno.

Upravljanje dupleks pumpama Wilo čini da zaboravite naporno projektovanje za dupleks pumpe. Rad se odvija u zavisnosti od potrebe preko glavne i rezervne pumpe (dvojni rad) ili kao osnovna pumpa i pumpa vršnog opterećenja (paralelni rad). Prebacivanje ili uključivanje se odvija automatski na osnovu opterećenja ili smetnje.

Štedite utrošak energije

Još jedna prednost je što se dupleks pumpa u automatizaciji zgrade predstavlja kao jedna pumpa. Tako se štedi utrošak energije. U dijelovima radne oblasti se štedi još energije: Wilo tačno zna kada su obje pumpe štedljivije pri srednjem broju obrtaja u odnosu na pun rad jedne ili manji broj obrtaja druge.

Serijsko upravljanje dupleks pumpama

  • Serija Stratos GIGA
  • Serija CronoBloc BL-E
  • Serija VeroLine IP-E/DP-E
  • Serija CronoLine IL-E/DL-E

Upravljanje dupleks pumpama pomoću IF-modula

Interfejs za dupleks pumpe sa serijom koja ima IF-module sadrži:

  • Serija Stratos/Stratos-D/Stratos-DP/Stratos-Z