Wilo IR-Stick

„Wilo IR-Stick“ za PC

„Wilo IR-Stick“ spaja sve mogućnosti bežične dijagnoze pumpi u jednom softverskom alatu. Nisu samo pokrivene poznate i utvrđene funkcije „WILO IR-Monitor“ i „WILO IR-Modul“ nego i bezbrojne mogućnosti za podešavanje najnovijih generacija pumpi.

Preuzimanje „Wilo IR-Stick“ za PC

Uputstva za ugradnju i upotrebu i upravljački program za Wilo IR-Stick