Odvodnja

Sve u svemu, na mjestima gdje ljudi žive u zgradama prikuplja se otpadna voda koja se može podijeliti u kategorije prljave vode i kišnice. Prljava voda u pravilu se odvodi izravno u kanalizaciju i zatim se odvodi u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se dalje odvela u kružni tok vode. Kišnica se s druge strane može isto tako odvojiti putem sustava za razdjeljivanje ili se može odvesti s prljavom vodom putem mješovitog sustava. Graditeljima i korisnicima savjetuje se da uvijek sa stručnim organizatorom razviju plan za odvodnju kako bi se spriječila kasnija iznenađenja.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Kako bi uređaj za odvodnju vode trajno bio funkcionalan, u redovitim se razmacima moraju održavati i čistiti elementi poput uređaja za odvodnju otpadne vode, osigurači od uspora i cjevovodi. Kod potopljenih podruma zbog jakih oborina većinom je problem nedostatak naprave za blokadu mjesta za odvodnju. Budući da je neznatna količina ugrađenih

vodova za otpadnu vodu u zgradama nezabrtvljena ili s vremenom postane nezabrtvljena, preporučuju se redovite provjere nepropusnosti kako vaš uređaj za odvodnju otpadne vode ne bi upumpavao otpadnu vodu u zidove i prouzročio masivnu štetu. Wilo je kao vrhunski proizvođač pumpnih sustava najviše kvalitete rado vaš partner za kontakt za usluge usmjerene na kupce i cjelovita rješenja za sustav.

Odvodnja vode iz zemljišta i zgrada

Za većinu građana uklanjanje otpadne vode koje funkcionira bez problema stanje je koje se podrazumijeva samo po sebi. Koliko su važni uređaj za odvodnju vode iz zemljišta i zgrada postane jasno većinom tek kada voda više ne otječe ispravno.

Problemi najviše nastaju u uređajima za odvodnju vode zbog oštećenih ili slomljenih cjevovoda, zbog čega otpadna voda i erodirano tlo mogu ući u podzemnu vodu. To vodi do zaprljanosti koja vodi do golemih troškova zbog duljih vremena rada pumpi u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Pri jačem uklanjanju i ispiranju tla ispod ulica, često može doći do opasnosti za infrastrukturu koja se nalazi u blizini. Stoga je vlasnik zemljišta obvezan održavati propisno stanje uređaja za odvodnju vode. Za savjet o njezi i održavanju rado smo vam na raspolaganju kao stručni partner.

Područja primjene uređaja za odvodnju vode

Uređaji za odvodnju vode nalaze primjenu i u privatnim kućanstvima i zemljištima i u otvorenim objektima. Wilo pumpe za odvodnju upotrebljavaju se posljednjih nekoliko godina uspješno u područjima niskogradnje, visokogradnje, uređenja okoliša i u sportskim objektima. Nadalje, naše se pumpe upotrebljavaju za povlačenje vode iz jezera i rijeka, za isušivanje i različite drenaže.

Entwässerung Regenwasserentsorgung