Solarni / geotermički sustavi

Iskoristite snagu Sunca i Zemlje

Svi stojimo pred izazovom rastuće potrebe za energijom u svijetu koju treba uskladiti sa zaštitom životne okoline. prati ovaj trend razvijanjem pumpi sa inovativnim, dugotrajnim i efikasnim komponentama koje mogu samostalno da koriste obnovljive izvore energije.

Solarna energija je besplatna i nadohvat ruke, a ukoliko su komponente sustava međusobno usklađene na efikasan način, ona postaje veoma isplativa. Wilo pumpe sa specijalnom hidraulikom osiguravaju visoku efikasnost kada se koriste u solarnim instalacijama.

Geotermalne instalacije, koje koriste toplotnu energiju iz dubina Zemlje, u svijetu izazivaju sve veću pažnju jer predstavljaju vrstu obnovljive energije koja mnogo obećava. Geotermija, toplota iz dubine Zemlje je zbog toga jedna od važnijih i obećavajućih mogućnosti u okviru obnovljivih izvora energije.

Razmišljate li o upotrebi alternativnih vrsta energije? Nova istraživanja su pokazala da su solarni uređaji velikih površina izuzetno ekonomični. U kombinaciji sa Wilo visoko efikasnim pumpama, oni pružaju stabilno snabdijevanje energijom.

Wilo solarne pumpe nude širok spekar mogućnosti primjene zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i energetskoj efikasnosti. Logična posljedica: Preko 75 posto solarno-termalnih postrojenja u Nemačkoj je opremljeno Wilo pumpama.