Trošenje neobrađene vode

Rješenje za bunare i površinske vode

Gdje god su potrebne velike količine vode često smo upućeni na potrošnju površinskih voda. Pomoću plitkih bunara, na jezerima ili rijekama voda se pumpa i razvodi dalje npr. za pripremu i tretman vode.

Izgradnja i upravljanje bunarima je ključni finansijski faktor u vodosnabdijevanju. Veoma su važna sveobuhvatna znanja iz hidrogeologije, upravljanja vodama, vrstama izgradnje i materijalima, kao i odnosima između vodenih tokova u bunaru. Sa sopstvenim bunarom ili bušotinom ne zavisite od skupe pitke vode i samo ograničeno raspoložive kišnice. Prilikom ispumpavanja podzemne vode i navodnjavanja velikih površina, Wilo pumpe s podvodnim motorom vam pomažu pouzdano i jednostavno.

Pouzdana rješenja za količine protoka bilo koje veličine

Komunalnim preduzećima, ali i industriji su svakoga dana potrebne velike količine vode. Efikasne metode i stvaranje novih izvora, kao što je desalinizovana morska voda ili Aquifere (dovod podzemne vode), su moguće opcije za obezbjeđivanje snabdijevanja u budućnosti. Već danas se primjenjuju visoki standardi u pogledu ekologije i ekonomije pri eksploataciji vode iz jezera, brana, rijeka i mora. Bunar posjeduje velike potencijale uštede ako pumpa radi u svojoj optimalnoj radnoj tački. Wilo bunarske pumpe se mogu precizno prilagoditi uslovima za rad. Dubina ugradnje i ispunjenost bunara određuju koja će se pumpa primijeniti. Kriterijumi za izbor su najbolji stepen iskorištavanja za smanjenje energetskih troškova i korišćenje materijala koji bi osigurali dugotrajan rad pumpe bez održavanja. Osim toga, omogućeno je precizno podešavanje prečnika radnog kola, kao precizno definisanje željenog kapaciteta protoka. To vam garantuje ekonomičan rad i visoku efikasnost sistema. Za eksploataciju vode sa korozivnim i abrazivnim elementima koristimo neporozne materijale i obloge kao što je Ceram ili Ceram CT. Oni služe kao zaštita od agresivnih fluida i omogućavaju dugotrajan rad pumpe.