Rmot Stratos-Z/-ZD

Opis serije

Oprema/funkcija

For Wilo Stratos-Z/Stratos-ZD pumps in the event of replacement

  • Functional unit with motor, impeller and electronic module

Serija

Rmot Stratos-Z/-ZD

Preuzimanja

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Broj artikla 2132716
Izdanje 2016-06
Broj verzije 04
Format stranice 148.2 x 209.9 mm
Broj stranica 58

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Proizvod

PDF: Rmot Stratos-Z/-ZD

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi