Wilo-Sub TWU 3 HS

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Konstantni tlak koji se može regulirati zahvaljujući vanjskom pretvaraču frekvencije s integriranim upravljanjem (TWU 3 HS-ECP)
 • Jednostavna ugradnja, bez dodatnih lokalnih senzora za regulaciju tlaka (TWU 3 HS-ECP)
 • Visoki prijenosni radni učin zahvaljujući integriranom pretvaraču frekvencije s fiksnim brojem okretaja motora od 8400 o/min (TWU 3 HS-I)
 • Smanjenje troškova bušenja bunara i troškova ugradnje zahvaljujući manjem promjeru i manjem građevnom volumenu
 • Opsežne funkcije nadzora i zaštite za potpunu sigurnost pri radu

Opis serije

Izvedba

Višestupanjska, frekvencijski regulirana 3" pumpa s podvodnim motorom u izvedbi s omotačem za okomitu ili vodoravnu ugradnju

Primjena

 • Za privatnu vodoopskrbu iz bušotina, bunara i cisterni
 • za privatnu vodoopskrbu, natapanje kišnicom i navodnjavanje
 • za transportiranje vode bez abrazvinih sastavnih tvari i bez sastavnih tvari s dugim vlaknima

Tipski ključ

npr.Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP
TWUPumpa s podvodnim motorom
3Promjer hidraulike u colima ["]
03Nazivni volumni protok [m3/h]
05Broj stupnjeva hidraulike
HSHigh Speed izvedba
EIzvedba pretvarača frekvencije
E = vanjski pretvarač frekvencije
I = interni pretvarač frekvencije
CPFunkcija regulacije
CP = regulacija konstantnog tlaka
bez = fiksni broj okretaja s do 8400 okretaja/min

Tehnički podaci

Pumpa s podvodnim motorom

 • Opskrbni napon:
  HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (priključak preko pretvarača frekvencije na jednofaznu mrežu)
  HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (izravni priključak na jednofaznu mrežu)
 • Vrsta rada, uronjen: S1
 • Temperatura medija: 3-35 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj pijeska: 50 g/m3
 • Maks. broj startova: 30 /h
 • Maks. dubina uranjanja: 150 m
 • Stupanj zaštite: IP58
 • Tlačni priključak: Rp 1/Rp 1¼

Pretvarač frekvencije za izvedbu „HS-E…“:

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Izlaz: 3~230 V/maks.140 Hz/maks.2,2 kW
 • Temperatura medija: 3-50 °C
 • Maks. tlak: 8 bar
 • Stupanj zaštite: IPX5
 • Priključak: G 1¼

Oprema/funkcija

 • Višestupanjska potopna pumpa s radijalnim radnim kolima
 • Integrirana blokada povratnog toka
 • Uključujući i pretvarač frekvencije (HS-E…: vanjski, HS-I…: integriran).
 • Termička zaštita motora je integrirana u pretvarač frekvencije

Materijali

 • Hidrauličko kućište: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Polikarbonat
 • Osovina hidraulika: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Osovina motor: Plemeniti čelik 1.4305

Opis / konstrukcija

Pumpa s podvodnim motorom za okomitu ili vodoravnu instalaciju.

Hidraulika

Višestupanjska pumpa s podvodnim motorom s radijalnim radnim kolima u izvedbi sloga. Integrirana blokada povratnog toka. Svi dijelovi u dodiru s medijem su od nekorodirajućih materijala.

Motor

Nekorodirajući asinkroni motor za priključak na isporučeni pretvarač frekvencije (HS-E…) ili za izravni priključak na strujnu mrežu (HS-I…). Motor napunjen uljem, s mogućnošću ponovnog namatanja, sa samopodmazujućim ležajevima, dimenzioniran za velike brojeve okretaja do 8400 okretaja/min.

Pretvarač frekvencije

vanjski ili u motoru integrirani pretvarač frekvencije za pogon pumpe s brojevima okretaja do 8400 okretaja/min., uključujući i sljedeće funkcije:

 • Blagi zalet
 • Zaštita od podnapona, prenapona i kratkog spoja
 • Termička zaštita motora i pretvarača frekvencije od preopterećenja

Izvedba „HS-E…“ s vanjskim pretvaračem frekvencije nudi sljedeća dodatna svojstva opremljenosti:

 • Funkcija regulacije „CP“: Konstantni tlak
 • Izbjegavanje visokih uklopnih ciklusa (taktiranja) zahvaljujući nadzoru nepropusnosti
 • Zaštita od rada na suho s automatskim resetiranjem
 • Promjena smjera okretanja
 • Podešavanje maks. struje i zadanog tlaka
 • Prikaz tlaka na zaslonu
 • Podešavanje, pogonska stanja i dojave pogreški prikazuju se preko LED-ova ili zaslona.

Pretvarač frekvencije mora se uvijek postaviti izvan medija tako da bude zaštićen od preplavljivanja!

Funkcija regulacije „CP“: Konstantni tlak

Broj okretaja agregata automatski se prilagođava aktualno potrebnoj količini vode zahvaljujući pogonu s pretvaračem frekvencije. Pumpa s podvodnim motorom na taj način uvijek isporučuje konstantan tlak.

Hlađenje

Do hlađenja motora dolazi preko transportiranog medija. Motor se uvijek mora pogoniti u uronjenom stanju. Morate se pridržavati graničnih vrijednosti maks. temperature medija i minimalne brzine strujanja.

Kod okomite instalacije treba, ovisno o promjeru bunara, predvidjeti i rashladni plašt. Do vodoravnog postavljanja uvijek mora doći u spoju s rashladnim plaštom.

Hlađenje vanjskog pretvarača frekvencije vrši se također preko medija. U tu se svrhu pretvarač frekvencije mora instalirati izravno u cjevovod izvan transportiranog medija (sigurno od preplavljivanja).

Dimenzioniranje

 • S ovim agregatima nije moguć usisni pogon!
 • Ovaj agregat u pogonu mora biti u potpunosti prekriven vodom!
 • Za instalaciju je za sve tipove osim TWU 3-05..HS-ECP-B potreban adapter Rp 1 na G 1¼. Valja ga staviti na raspolaganje lokalno!

Opseg isporuke

 • Hidraulika + motor prethodno instalirani
 • Pretvarač frekvencije
 • 1,75 m priključnog kabela s odobrenjem za pitku vodu (poprečni presjek: 4x1,5 mm2)
 • Upute za ugradnju i uporabu

Opcije

 • Kabeli posebnih duljina na zahtjev

Cjelokupna karakteristika

Cjelokupna karakteristika

Proizvod

Izvedba

NEMA priključak

Standardizirani priključak

-

Integrirana blokada povratnog toka

Bez blokade povratnog toka

-

Motor na izmjeničnu struju

Trofazni motor

-

Izravno uključivanje

Uključivanje zvijezda-trokut

-

FU pogon

Motor sa zalivenim statorom

-

Motori s mogućnošću ponovnog namotavanja

Punjenje motora: ulje

Punjenje motora: voda/glikol

-

Punjenje motora: pitka voda

-

Predmontirana hidraulika/motor

Primjena

Vodoravno postavljanje

Okomito postavljanje

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

-

Nadzor temperature motora PTC

-

Kutija kondenzatora pri 1~230 V

-

zaštita od rada na suho

-

Zaštita od munje integrirana

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za vodoravno postavljanje

-

Rashladni plašt

opcionalno

Blokada povratnog toka

-

Tlačni plašt

-

Materijali

Kućište pumpe

Plemeniti čelik

Kućište pumpe (specijalna izvedba)

Radno kolo

Plastika

Radno kolo (specijalna izvedba)

Kućište motora

Plemeniti čelik

Kućište motora (specijalna izvedba)

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Broj artikla 6080452
Izdanje 1608
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj stranica 11

PDF (514 kB)

Preuzimanje

General overview

Izdanje 2017
Format stranice A4
Broj stranica 72

PDF (46 MB)

Preuzimanje

Wilo-Sub TWU 3-...HS

Broj artikla 6063546
Izdanje 1405
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj stranica 138

PDF (11 MB)

Preuzimanje

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi