CIF modul BACnet MS/TP | Wilo
Nalik slici

CIF modul BACnet MS/TP

Tehnički podatci
Opisni tekst

Modul sučelja kao utični modul koji se može naknadno ugraditi za proširenje komunikacijskih sučelja pumpe u skladu s različitim standardima i varijantama protokola prema ključu tipa.

Opće funkcije

Serijsko, digitalno sučelje za priključivanje na automaciju zgrade za prijenos podatkovnih točaka kao:

  • upravljačkih naredbi prema pumpi
  • dojava pumpe
  • Procesne vrijednosti

Opremljenost

Sučelje RS485 s protokolom BACnet MS/TP

Informacije za preuzimanje s interneta

http://www.wilo.de/automation (njemački)

http://www.wilo.com/automation (engleski)

Opseg isporuke

  • CIF modul
  • 2 x kabelske uvodnice M16 x 1,5 (odgovara za Stratos MAXO)
  • Upute za ugradnju i uporabu

Lokalno je potrebno pripremiti (zakriljene!) sabirničke vodove

Tehnički podatci
Tip voda Sabirnički vod, izbušen po parovima, oklopljen 1 x 2 x 0,5 mm² / 120 Ω otpor vratila (vrsta voda B prema TIA 485-A)
Duljina voda 1000 m
Zrakasti vod not permitted
Poprečni promjer stezaljki 1,5 mm²
Sučelje RS485 (TIA-485A), optički izolirano
Brzina 9600,19200, 38400, 76800 kBit/s
Format
Protokol BACnet MS/TP Version 1 Revision 4
Profil BACnet Smart Sensor, Smart Acuator (B SS, B SA)
Težina 0,06 kg
Proizvod Wilo
Art.-br. 2190367
Preuzimanja

Certifikat REACH (dokumenti)

REACH regulation

Izdanje 2021-10
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 2
PDF (162 KB)