Helix VF 3602/2-1/16/E/KS/400-50 | Wilo
Nalik slici

Helix VF 3602/2-1/16/E/KS/400-50

Tehnički podatci
Opisni tekst
Informacije o plasmanu naručivanja
Naziv proizvoda Helix VF 3602/2-1/16/E/KS/400-50
Broj artikla 4246750