Wilo-Padus UNI | Wilo

Wilo-Padus UNI

Fleksibilna pumpa za prljavu vodu za najrazličitije medije.

Vaše prednosti
Wilo-Padus UNI

Fleksibilna pumpa za prljavu vodu za najrazličitije medije.

Wilo-Padus UNI idealni je ulazni model za transport prljave vode u manjim, obrtničkim zgradama. Pumpa se može transportirati ili se može fleksibilno primjenjivati u oknu pumpe. Hidraulika od nekorodirajućega materijala za povezivanje nudi visoku pouzdanost za univerzalnu primjenu u različitim medijima za transport. Ugradnja je vrlo jednostavna zbog njegove male težine, integriranoga kondenzatora i navojnoga priključka. Dvostruka klizno-mehanička brtva i velika brtvena komora omogućuju duge intervale održavanja. Izravni pristupi do najvažnijih građevnih dijelova omogućavaju vrlo udobno održavanje. S pomoću Wilo-Control uključnih uređaja Wilo-Padus UNI može se povezati i u postojećem BMS-u.


Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Izvanredna pouzdanost zahvaljujući nekorozivnoj hidraulici za univerzalnu primjenu i različite medije
 • Jednostavna instalacija zahvaljujući maloj težini, integriranom kondenzatoru pri izmjeničnoj struji i navoju
 • Optimalni stupanj iskorištenja i velika sigurnost pri radu zahvaljujući poboljšanoj hidraulici
 • Brzo održavanje zahvaljujući izravnom pristupu brtvenoj komori i kućištu pumpe
 • Dugi intervali održavanja zahvaljujući dvostrukoj klizno-mehaničkoj brtvi i brtvenoj komori velikog volumena
 • Zaštićeno od začepljenja zahvaljujući integriranoj usisnoj košari
Opis serije
Wilo-Padus UNI

Konstrukcija

Potopna pumpa za prljavu vodu za isprekidani pogon za prenosivu mokru ugradnju

Primjena

Transportiranje

 • Otpadne vode bez fekalija (EN 12050-2)
 • Prljava voda
 • mediji s pH vrijednosti > 4,5
 • Izvedba materijala „B”: Agresivni mediji npr. jezerska i morska voda, kondenzat, destilirana voda

Oprema/funkcija

 • Nadzor temperature namota s bimetalnim osjetnikom
 • Pripremljeno za priključivanje (varijanta A i P)
 • Sklopka s plovkom (varijanta A)
 • Okomita sklopka s plovkom (varijanta VA)

Оpseg isporuke

 • Potopna pumpa za prljavu vodu s kabelom duljine 10 m
 • Priručnik za uporabu i održavanje

Ključ tipa

Primjer:

Wilo-Padus UNI M05B/T15-540/A

Padus

Potopna pumpa za prljavu vodu s centrifugalnom hidraulikom

UNI

Serija s hidraulikom kopolimera

M

Otvoreno višekanalno radno kolo

05

Nazivni promjer tlačnog priključka: G2

B

Izvedba

bez = standardna izvedba

B = kućište motora u V4A

K = motor s hlađenjem protokom po plaštu

T

Izvedba mrežnog priključka:

M = 1~

T = 3~

15

Vrijednost/10 = snaga motora P2 u kW

5

Frekvencija (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Ključ za napon dimenzioniranja

A

Električna dodatna oprema:

Bez dodatka = sa slobodnim krajem kabela

P = s utikačem

A = sa sklopkom s plovkom i utikačem

VA = s okomitom sklopkom s plovkom i utikačem

Tehnički podatci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada, uronjen: S1
 • Vrsta rada izronjen: S2-15 min; S3 10%
 • Vrsta rada izronjen „K“ izvedba: S1
 • Tlačni priključak: G2
 • Stupanj zaštite: IP68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura medija: 3 - 40 °C, maks. 60 °C za 3 min
 • Slobodni prolaz: 10 mm
 • Duljina kabela: 10 m

Materijali

 • Kućište motora: 1.4301
 • Hidrauličko kućište: PP-GF30 (kopolimer)
 • Radno kolo: PP-GF30 (kopolimer)
 • Statičke brtve: NBR
 • Brtvljenje sa strane pumpe: SiC/SiC
 • Brtvljenje sa strane motora: C/Cr
 • Kraj vratila: Plemeniti čelik 1.4401

U izvedbi materijala „B” svi su dijelovi koji dolaze u doticaj s medijem od plemenitog čelika 1.4401 (AISI 316).

Opis/konstrukcija

Potopna pumpa za prljavu vodu kao potopni blok-agregat za prenosivu mokru ugradnju.

Hidraulika

Izlaz s tlačne strane izveden je kao okomiti spojevi prirubnica s navojem. Kao oblici radnog kola primjenjuju se otvorena višekanalna radna kola. Usisna košara integrirana je na hidrauličko kućište.

Motor

Primjenjuju se motori s vanjskim hlađenjem ili motori s hlađenjem po plaštu u izvedbi s jednofaznom (s integriranim radnim kondenzatorom) i trofaznom strujom za izravno pokretanje:

 • Motori s vanjskim hlađenjem: Nepotrebna toplina izravno se predaje okolnom mediju preko kućišta motora. Ti se motori mogu primjenjivati uronjeni u trajnom pogonu (S1) i izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2) ili isprekidanom pogonu (S3).
 • Motori s hlađenjem po plaštu: Nepotrebna toplina predaje se mediju preko kućišta motora. Motori se mogu upotrebljavati u uronjenom i izronjenom stanju u trajnom pogonu (S1).

Nadalje, ti su motori opremljeni termičkim nadzorom motora. Isti štiti namot motora od pregrijavanja. Kod agregata s jednofaznim motorom isti je integriran i samostalno se uključuje. Tj. motor se isključuje u slučaju pregrijanosti te se automatski ponovno uključuje nakon što se ohladi. Standardno se za to primjenjuju bimetalni osjetnici.

Priljučni kabel je standardno dugačak 10 m i može se nabaviti u sljedećim izvedbama:

 • Sa slobodnim krajem kabela
 • S utikačem
 • Sa sklopkom s plovkom i utikačem

Pumpa s okomitom sklopkom s plovkom

Izvedba „VA” opremljena je okomitom sklopkom s plovkom. Razina prebacivanja unaprijed je postavljena pomoću dvaju plovaka na šipku s navojem. Za ovu je varijantu potrebno manje mjesta kao za konvencionalnu sklopku s plovkom i prikladna je za primjenu u uskim oknima.

Brtvljenje

Između motora i hidraulike nalazi se brtvena komora. Ista je napunjena medicinskim bijelim uljem. Brtvljenje sa strane medija i sa strane motora vrši se putem klizno-mehaničke brtve.

Preuzimanja

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Padus UNI

Broj artikla 6084248
Izdanje 2019-02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 28
PDF (5 MB)