Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten

Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Green Solutions for a better climate

Ontdek onze virtuele aanwezigheid op de IFAT 2020

We betreuren het uitstellen van de IFAT 2020. Toch willen we u onze opwindende oplossingen voor waterbeheer niet onthouden. Onze groene oplossingen voor meer duurzaamheid en klimaatbescherming.

Ga door onze digitale beursstand, ontdek onze Green Solutions, onze Wilo-services en onze nieuwe Wilo-Live Assistant.

Een van onze overkoepelende duurzaamheidsdoelstellingen is mensen voorzien van schoon water. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, moeten we ons focussen op de complete waterkringloop. Duurzaam watermanagement draait om meer dan alleen de productie en levering van drinkwater. Het afvoeren en zuiveren van afvalwater zijn eveneens van cruciaal belang. Dit zorgt ervoor dat er efficiënt wordt omgegaan met water als kostbare grondstof en dat verontreinigingsniveaus zo laag mogelijk worden gehouden.

Wilo biedt een uitgebreid assortiment producten voor alle aspecten van watermanagement en we werken voortdurend aan de verbetering van ons productaanbod.

Digitale transformatie gaat hand in hand met een groot aantal veranderingen. Voordelen en kansen, maar ook nieuwe uitdagingen en onzekerheden. Wilo is een digitale pionier binnen de pompindustrie. Wij benutten de mogelijkheden van de toenemende digitalisering en gebruiken slimme watersystemen om te voldoen aan toekomstige eisen op het gebied van drinkwaterwinning, het verpompen en transporteren van water, en afvalwaterzuivering.

UN Global Compact en Sustainable Development Goals

Het Global Compact van de Verenigde Naties is wereldwijd het grootste en belangrijkste initiatief op het gebied van verantwoord ondernemen. Tien universele principes en de Sustainable Development Goals (SDG's) ondersteunen de visie van een inclusieve en duurzame wereldeconomie die voordelen biedt voor alle mensen, samenlevingen en markten, zowel nu als in de toekomst.

De raad van bestuur van Wilo heeft het UN Global Compact in 2018 ondertekend en onderstreept hiermee hun inzet om een bijdrage te leveren aan de internationale duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees meer op onze website

Onze duurzame highlights tijdens de IFAT 2020

Oplossingen voor alle aspecten van watermanagement

Door het wereldwijde watertekort wordt water langzamerhand een van 's werelds meest waardevolle grondstoffen. De ononderbroken toevoer van schoon drinkwater en water voor de landbouw en industrie is een van de grootste uitdagingen waarmee we in de toekomst zullen worden geconfronteerd. Wilo heeft als doel het aanbieden van maatwerkoplossingen om dit zeker te stellen.

Inname van ongezuiverd water

De betrouwbare productie van drinkwater is een van de hoekstenen van een goed functionerende samenleving. Onze producten zijn toonaangevend qua efficiëntie en effectiviteit. Zo hebben onze flexibele onderwaterpompen bijvoorbeeld een pomprendement van tot 84,5%. Ze zijn bovendien geschikt voor uitdagende waterwinningsprocessen en kunnen tot 310 m³ water per uur transporteren.

Wilo-Actun OPTI-MS

Onze Wilo-Actun OPTI-MS onderwaterpomp op zonne-energie staat garant voor een autonome en kostenefficiënte watervoorziening, zelfs op afgelegen locaties.

SDG 6 – Schoon water en sanitatie

Eén onderwaterpomp op zonne-energie voorziet tot 650 personen op een betrouwbare manier van drinkwater, zelfs in afgelegen gebieden.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Wij voorzien gemeenschappen met een slechte infrastructuur van een kostenefficiënte watervoorziening die onafhankelijk is van het stroomnet.

SDG 13 – Klimaatactie

Dankzij het gebruik van hernieuwbare energie vermindert onze oplossing de CO2-uitstoot met circa 2 ton per jaar/pomp*.

* Vergeleken met een onderwaterpomp die door een dieselgenerator wordt aangedreven

Wilo-Actun ZETOS

Wilo-Energy Solutions is een initiatief om operators te laten zien hoe zij hun installatie nog efficiënter kunnen maken door werkende, maar inefficiënte pompen te vervangen door hoogrendementspompen. De Wilo-Actun ZETOS verbetert de watervoorziening met een pomprendement van tot 85,5%.

SDG 6 – Schoon water en sanitatie

De Wilo-Actun ZETOS is de meest efficiënte oplossing voor drinkwatervoorziening*. Deze pomp staat garant voor duurzaam gebruik van waardevol water.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Onze innovatieve Ceram CP-coating voorkomt afzettingen en verlengt de levensduur van de Wilo-Actun ZETOS. Dit maakt de infrastructuur van de watervoorziening duurzamer.

SDG 13 – Klimaatactie

Dankzij de modernisering van het waterleidingbedrijf in Bad Überkingen kan met onze oplossing elk jaar tot 100.000 kWh aan elektriciteit worden bespaard. De CO2-uitstoot gaat met 53,7 ton omlaag.

* De Wilo-Actun ZETOS voldoet aan de eisen voor het pompen van drinkwater in een groot aantal landen zoals de VS (NSF61), Groot-Brittannië (BS), Frankrijk (ACS) en Duitsland (UBA).

Productinformatie

Watervoorziening

De toenemende verstedelijking stelt steeds hogere eisen aan de watervoorziening. Om die reden moeten we op zoek naar technologische oplossingen om onze watervoorziening zeker te stellen, zowel wat betreft betrouwbaarheid als qua watervolume. Producten zoals onze split-case pompen worden gebruikt wanneer grote hoeveelheden water moeten worden verplaatst en een absolute betrouwbaarheid en constante efficiency vereist zijn. Deze pompen kunnen tot 17.000 m³/uur transporteren met een energie-efficiëntie tot 90%.

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo levert een significante bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen. Vergeleken met de voorgaande serie kan de Wilo-Atmos GIGA-N alleen al de CO2-emissies elk jaar potentieel met tot 26 ton verminderen.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Op maat gemaakte bewakingseenheden en servicepakketten staan garant voor de bedrijfszekerheid van de openbare watervoorziening.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De combinatie met de frequentieomvormer Wilo-EFC garandeert de aansluiting op het energiebeheersysteem van steden en gemeenten, en zorgt voor een duurzame verbetering van de watervoorziening.

SDG 13 – Klimaatactie

De nieuwe Wilo-Atmos GIGA-N generatie pompen verbruikt tot 48.000 kWh minder energie en vermindert de CO2-uitstoot met maximaal 26 ton*.

* Vergeleken met de voorgaande generatie droogloperpompen.

Productinformatie

Wilo-Atmos TERA-SCH

Bij het ontwikkelen en produceren van producten kijkt Wilo vooruit en houden we rekening met het einde van hun levensduur. 95% van de onderdelen van de Wilo-Atmos TERA-SCH kan worden gerecycled.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De aansluiting op het energiebeheersysteem door middel van de frequentieomvormer Wilo-EFC zorgt voor een duurzame verbetering van de watervoorziening binnen grote distributienetwerken van slimme steden.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Wilo houdt bij de ontwikkeling van producten rekening met de recyclebaarheid. De gebruikte materialen en onderdelen hebben een recyclingpercentage van 95%.

SDG 13 – Klimaatactie

De nieuwe Wilo-Atmos TERA-SCH axiale split-case pomp verbruikt tot 73.000 kWh minder energie en vermindert de CO2-uitstoot met maximaal 39 ton per jaar/pomp*.

* Vergeleken met de traditionele pomp.

Afvalwaterzuivering

De schaarste van grondstoffen en de gestaag groeiende vraag naar zoet water vragen om efficiënte en gedegen oplossingen voor een betrouwbare waterzuivering. Diverse Wilo-producten worden gebruikt voor de opwerking van bedrijfswater, waterrecycling en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het dompelmotor-roerwerk voldoet aan deze vereisten dankzij een hoogrendementsmotor en slijtvaste materialen die speciaal zijn afgestemd op de zware bedrijfsomstandigheden.

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -TP Control

Energie is een waardevolle grondstof waarmee we zuinig willen omgaan. Wilo-producten garanderen een optimale menging van afvalwater met minimaal energieverbruik in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Wij garanderen een efficiënte waterzuivering met behulp van onze technologie voor afvalwaterzuivering en komen hiermee tegemoet aan de groeiende vraag naar zoet water.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De dimensionering van de apparatuur met behulp van een CFD-simulatie (Computational Fluid Dynamics) en de slimme Wilo-TP Control-bewakingseenheid stellen ons in staat een bedrijfszekere biologische afvalwaterzuivering te garanderen.

SDG 13 – Klimaatactie

Een uiterst laag stroomverbruik zorgt ervoor dat de CO2-emissie met tot 19,7 ton per jaar kan worden verminderd voor een gemiddelde afvalwaterzuiveringsinstallatie met zes dompelmotor-roerwerken en drie bassins.

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -TP Control

SDG 6 – Schoon water en sanitatie

Met Wilo-TP Control helpen we operators te voldoen aan de wettelijk vereiste lozingswaarden voor waterrecirculatie in stromen, rivieren of de natuur.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Met behulp van een systeemafhankelijke dimensionering van de apparatuur en de slimme Wilo-TP Control-bewakingseenheid garanderen wij een bedrijfszekere afvalwaterzuivering.

SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

We werken samen met universiteiten en een wereldwijd partnernetwerk om de efficiency van afvalwaterrecycling voortdurend te verbeteren.

Verzamelen en transporteren van afvalwater

Het pompen van onbehandeld afvalwater wordt steeds veeleisender door de toenemende aanwezigheid van vaste stoffen en de toenemende retentietijd in het netwerk, waardoor het te verpompen medium agressiever en problematischer wordt. Met een motorrendement van maximaal 92,3% en een hydraulisch rendement tot 75% stelt onze nieuwe Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence (de eerste digitale afvalwaterdompelpomp met IE5 PM-motortechnologie) ons in staat om extreem efficiënt en betrouwbaar 360 m³ water per uur te verpompen.

Wilo-EMUport CORE

Wilo optimaliseert voortdurend het gebruik van grondstoffen bij zijn productieprocessen. Daarnaast wordt het verbruik van grondstoffen nog verder verminderd door het gebruik van duurzame materialen.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Dankzij de integratie in een drukafvoersysteem met Wilo-Nexos NET-Intelligence worden verzamelpompstations efficiënt gecontroleerd en is bovendien doelgericht onderhoud mogelijk.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Onze Wilo-EMUport CORE-systemen zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Polyethyleen staat garant voor een zeer lange levensduur en minimaliseert de hoeveelheid materiaal voor de afvalverwerking op het moment dat het wordt afgedankt.

SDG 13 – Klimaatactie

De efficiënte geometrie van de waaiers zorgt voor een laag energieverbruik van het gehele systeem.

Productinformatie

Wilo-Rexa SOLID-Q

De Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence onderscheidt zich door de uitstekende bedrijfszekerheid, energie-efficiëntie en connectiviteit. Dit slimme watersysteem staat garant voor een duurzame verbetering van de efficiency en het gemak van dagelijkse werkzaamheden.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Doordat de Wilo-Rexa SOLID-Q niet gevoelig is voor verstoppingen en dankzij de integreerbare, automatische Nexos LSI-besturing wordt de afvalwaterinfrastructuur in steden en gemeenten slimmer en betrouwbaarder in het gebruik.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence voldoet aan de eisen van grootstedelijke gebieden waar infrastructuur en diverse aspecten van het leven digitaal met elkaar zijn verbonden. Pompstations kunnen eenvoudig worden bewaakt en onderhouden.

SDG 13 – Klimaatactie

De integreerbare Nexos LSI automatische besturing minimaliseert weerstandsverliezen van leidingen, verlaagt de energiekosten met tot 20% en vermindert de CO2-uitstoot met tot 20,7 ton per jaar/pomp*.

* Vergeleken met conventionele afvalwaterpompen.

Productinformatie

Wilo-Rexa SUPRA-V avec Wilo-Digital Data Interface

Wilo-Rexa SUPRA-V met Wilo-Digital data-interface is onze meest recente innovatie op het gebied van afvalwaterpompen. Deze techniek staat garant voor een aanzienlijke energiebesparing en digitaal bedieningsgemak voor een kosteneffectiever afvalwaterbeheer.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

De connectiviteit van pompen en pompstations evenals de praktische externe bewaking van individuele eenheden, garanderen de stabiele infrastructuur van de afvalwaterafvoer.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De Wilo-Rexa SUPRA-V met Wilo-Digital data-interface kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande gemeentelijke beheersystemen en zorgt er zodoende voor dat steden en gemeenten duurzaam klaar zijn voor de toekomst.

SDG 13 – Klimaatactie

Dankzij de hoogste efficiency in zijn klasse wordt de CO2-uitstoot verminderd met tot 13,6 ton per jaar en per pomp*.

* Vergeleken met de traditionele afvalwaterpomp.

Productinformatie

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Slimme watersystemen van Wilo verbinden afzonderlijke pompstations met elkaar en bewaken en controleren deze voor een betrouwbare en energiezuinige drukafvoer. Hierdoor kan Wilo gemeenschappen en gemeenten op een duurzame manier ondersteunen.

Pressure Drainage System with Nexos Intelligence - arial view and system analysis

SDG 6 – Schoon water en sanitatie

Wilo-Nexos NET-Intelligence zorgt ervoor dat maximaal 1.000 pompstations slim met elkaar kunnen worden verbonden en digitaal gecontroleerd, om zo een betrouwbare drukafvoer te garanderen.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De Wilo-Nexos NET-Intelligence vereenvoudigt het beheer van pompstations met een intelligent netwerk. Toegang via het web en een snelle digitale gegevensoverdracht garanderen een efficiënte externe bewaking van het systeem.

SDG 13 – Klimaatactie

Afzettingen in leidingen worden tot een minimum beperkt door het optimaliseren van de stroomsnelheden. Hierdoor bespaart het complete systeem tot maximaal 30% energie*.

* Vergeleken met conventionele drukafvoersystemen.

Building Information Modeling - Wilo is klaar voor BIM

Van alle fabrikanten zijn wij één van de eersten die de volledige BIM-productgegevens voor onze verwarmingspompen op de allereenvoudigste manier beschikbaar stellen. Zo kunt u door middel van BIM (Building Information Modelling) uw pompenplanning nog efficiënter in de totaalplanning integreren en de samenwerking met andere betrokkenen bij het project wezenlijk vereenvoudigen.

U kunt er van op aan.

Krijg alle relevante informatie over BIM

We hebben antwoorden op uw vragen

Hebben onze producten en diensten uw belangstelling gewekt? Dan helpen onze specialisten u graag verder!

Of het nu gaat om het maken van een offerte, service, het ontwerpen van verschillende soorten apparatuur, advies bij de selectie van de juiste pompen en schakelapparatuur of gewoon ondersteuning bij hydraulische en besturingsproblemen.

Neem gerust contact op met uw verkoopkantoor en maak een afspraak. We kijken naar u uit.

Vind de juiste contactpersoon voor uw vraag.