Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Productvergelijking

Innenansicht Nordbahnhof Praterstern

Station “Praterstern” is met ongeveer 100.000 passagiers per dag een bijzonder druk verkeersknooppunt. (Foto: ÖBB/Robert Deopito)

Nordbahnhof in Wenen vertrouwt op online-bewaking van de opvoerinstallaties

Met ongeveer 25 000 bedrijfslocaties, 5 000 gebouwen en meer dan 1 000 stations en haltes behoren de Oostenrijkse federale spoorwegen (ÖBB) tot de grootste vastgoedeigenaren in het Alpenland. Ongeveer 760 goed opgeleide professionals zorgen ervoor dat de infrastructuur onafgebroken kan worden gebruikt. Webgebaseerde diensten, die in het Weense noordstation “Praterstern” met succes worden uitgevoerd, bieden ondersteuning bij het waarborgen van de kritieke waterafvoer op stations. Zowel de pompen als de netwerkinfrastructuur zijn afkomstig van Wilo. In het complex, dat in 2008 volledig is gerenoveerd, vertoeven reizigers in een aangename sfeer en de sanitaire voorzieningen doen daaraan geen afbreuk. Om maximale efficiëntie, bedrijfsveiligheid en optimale prestaties te waarborgen, heeft ÖBB besloten te investeren in een nieuwe opvoerinstallatie van Wilo: de “EMUport”.

Stationstoiletten - een bijzondere uitdaging

“Toegangssystemen, schoonmaakpersoneel en toezichtpersoneel kunnen de externe kwaliteit van de sanitaire voorzieningen in stand houden, maar ook de juiste werking moet gewaarborgd zijn”, aldus Andreas Coufal van het Weense technische management van ÖBB. Een goede werking van druk bezochte openbare toiletten is niet altijd even makkelijk te waarborgen: Op het toilet ontdoen de gebruikers zich soms van allerlei voorwerpen die de afvalwaterpompen buiten werking kunnen stellen. En dat heeft dan weer vervelende gevolgen voor de volgende toiletbezoeker. “In het verleden zijn verschillende reparaties noodzakelijk geweest om de vaste stoffen uit de pompen te halen”, aldus Coufal.

Scheidingssysteem voor vaste stoffen ter bescherming van de pompen

Dankzij opvoerinstallatie “EMUport” van Wilo komen verstoppingen nu veel minder vaak voor. Vooral in het nieuw gebouwde centraal station van Wenen zorgen 21 “EMUports” voor een succesvolle afvoer van afvalwater. “Op basis van onze goede ervaringen gebruiken we dit scheidingssysteem voor vaste stoffen nu ook op station “Praterstern””, zegt Coufal.

In het door Wilo ontwikkelde systeem voor het scheiden van vaste stoffen komt het aangevoerde afvalwater eerst in een reservoir terecht waar een rooster de vaste stoffen tegenhoudt. Het voorgereinigde afvalwater stroomt door de stilstaande pomp en wordt in een reservoir opgevangen. Zodra een voorgeprogrammeerd vulniveau is bereikt, pompt de pomp het afvalwater uit het reservoir terug naar het reservoir voor vaste stoffen. Van daaruit worden de vaste stoffen via de drukleiding de riolering in getransporteerd. De installatie heeft twee scheidingskamers voor vaste stoffen en twee pompen. Deze wisselen elkaar af, maar draaien bij een storing of in geval van onderhoud voortdurend, om ervoor te zorgen dat afvalwater nagenoeg zonder onderbreking wordt afgevoerd.

Regelmatige functietests en preventief onderhoud zijn bepalend voor de levensduur

Met het scheidingssysteem voor vaste stoffen worden materialen met een hoog verstoppingspotientieel uit de buurt gehouden van de hydraulica van de pomp, maar toch moeten de pompen van de opvoerinstallaties regelmatig worden onderhouden. De norm DIN EN 12056-4 schrijft hiervoor specifieke intervallen en handelingen voor. Bij commercieel gebruik is om de drie maanden vakkundig onderhoud van de installatie vereist. Daarnaast dient de exploitant van de opvoerinstallatie eenmaal per maand tenminste twee schakelcycli te observeren om te zien of de installatie naar behoren werkt.

Gezien de vele bedrijfslocaties van ÖBB is dit nogal arbeidsintensief. “Los daarvan betekent dermate intensief gebruik als op een station dat er elke maand wel een aantal storingen moeten worden verholpen”, klaagt Andreas Coufal met betrekking tot het misbruiken van sanitaire voorzieningen voor het verwijderen van afval. Het “WiloCare”-concept is dan ook gebaseerd op twee pijlers: Onderhoud volgens norm DIN EN 12056-4 en de preventie door installatiebewaking in realtime. Hiervoor wordt de opvoerinstallatie uitgerust met aanvullende sensortechnologie, die via een communicatiebox de installatieparameters naar een Wilo Cloud verstuurt. “Omwille van de gegevensbeveiliging werken we met ons eigen web-gebaseerde systeem”, vertelt Niko Kösling in detail. “Het analyseert alle kritische bedieningsparameters in realtime. Bij een ongewone toename van het stroomverbruik van een pomp kunnen de Wilo-servicemonteurs alleen al op basis van alle beschikbare gegevens een probleem localiseren en ter plekke verhelpen voordat de installatie uitvalt.”

Afhankelijk van het gekozen servicepakket wordt voor buitengewone werkzaamheden een overeengekomen forfaitair bedrag gefactureerd, tenzij de werkzaamheden in de servicekosten inbegrepen zijn. “Naast de technische transparantie dankzij het maandelijkse statusrapport houdt dit de kosten overzichtelijk en voorspelbaar”, noemt de verantwoordelijke exploitant Andreas Coufal als bij komend economisch voordeel. Bovendien wordt het eigen personeel hierdoor aanzienlijk ontlast.“Regelmatige functietests en preventief onderhoud zijn cruciaal voor de levensduur”, zegt Thomas Huber, hoofd service bij WILO Pumpen Österreich GmbH. “Als daarbij onzorgvuldig te werk wordt gegaan”, zo is in de praktijk gebleken voor Huber, “gaan de pompen niet lang mee en stijgen de daadwerkelijke levenscycluskosten, ongeacht de fabrikant.”

Steuerung Hebeanlage Nordbahnhof Praterstern

De opvoerinstallatie is op de riolering aangesloten - ongeveer zes meter onder het rioolniveau - en verbonden met een datanetwerk. Online-bewaking door de service van “WiloCare”, verhoogt aanzienlijk de betrouwbaarheid en de levensduur van het systeem. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Digitalisering ondersteunt de bewaking

Door het gebruik van het “EMUport”-scheidingssysteem voor vaste stoffen zijn de servicewerkzaamheden met ongeveer 50 procent gedaald. Door de bewaking met “WiloCare” treden er geen noemenswaardige storingen meer op, omdat in het kader van deze service de bedrijfsparameters konden worden geoptimaliseerd en potentiële storingsbronnen konden worden uitgeschakeld. Aan de andere kant zijn de regelmatige onderhoudswerkzaamheden van Wilo's gespecialiseerde technici en de tijdige inspecties van het reservoir voor vaste stoffen door ÖBB-medewerkers de redenen voor het nu veilige gebruik.

Goed werkende en hygiënische sanitaire voorzieningen zijn een niet te onderschatten bijdrage die de Nordbahnhof in Wenen en de vlakbij gelegen publiekstrekker Prater leveren om het imago van dit drukke knooppunt, dat door ongeveer 100.000 reizigers per dag wordt bezocht, nog meer op te vijzelen.

WiloCare

De drie servicepakketten die worden aangeboden zijn gericht op “gevoelige” pomptoepassingen – ook bestaande. Drukverhogingsinstallatie en opvoerinstallaties voor afvalwater zijn goede voorbeelden hiervoor, want uitval leidt altijd tot knelpunten ten aanzien van de aanvoer en de afvoer en gaan dus vaak gepaard met hoge reparatiekosten. Het prestatievermogen van pompinstallaties zowel technisch als economisch veilig te stellen is dan ook het doel van de webgebaseerde service, zowel voor nieuwe als voor bestaande installaties.