Wilo-oplossingen voor het waterbeheer

Intelligente technologieën - tegen het wereldwijde watergebrek

Water is een van de meest kostbare grondstoffen op aarde. De groeiende wereldbevolking verbruikt steeds meer water: om te drinken, te wassen en schoon te maken, in de landbouw en de industrie. Het wereldwijde watergebrek is een bijzonder urgent probleem – en brengt een groot conflictpotentieel met zich mee. Het winnen en leveren van water is daarom een van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst. Wilo ontwikkelt pompen en installaties waarmee nieuwe bronnen en methoden voor waterwinning kunnen worden gebruikt en geoptimaliseerd. Onze flexibele oplossingen garanderen een betrouwbare watervoorziening en passen zich aan de eisen in verschillende gebouwen zoals meergezinswoningen, scholen of industriële complexen aan. Met individuele concepten en hoogefficiënte technologieën zetten wij gericht vaart achter de uitbreiding van intelligente netten en de verspreiding van decentrale waterbereidingsinstallaties. Tot de toepassingen behoren pompen en pompsystemen voor regenwaterhergebruik, watervoorziening en drukverhoging, bluswatervoorziening, waterbereiding, ongezuiverd water/bronwater, ontzouting en de commerciële landbouw.

Betrouwbare watervoorziening - vers water uit de Jordaanvallei

Er zijn landen waarin watervoorziening een enorme uitdaging vormt. Bijvoorbeeld Jordanië, een van de armste landen ter wereld als het om water gaat. Het verse water wordt uit de Jordaanvallei met een hoogteverschil van 1400 meter naar de grote steden gepompt. Het probleem wordt nog dringender door het toenemende aantal inwoners en oude, lekkende leidingsystemen. Wilo levert nieuwe apparatuur en met name expertise aan het drinkwaterpompstation in Ebquoreyeh. Het pompstation is uitgerust met twee efficiënte drukmantelpompen van het type EMU K, energiebesparingssystemen en een nieuwe monitoring. Op betrouwbare wijze stelt het nu zo de drinkwatervoorziening voor 50.000 mensen veilig. En het bespaart daarbij jaarlijks meer dan 1,5 miljoen kW/H, 1100 ton CO2 en meer dan 110.000 euro aan elektriciteitskosten.

Betrouwbare afvalwatersystemen - voor groeiende steden

Steden zijn het leefgebied van de toekomst - en stellen ons voor grote uitdagingen. Eén daarvan is het afwateren van vuil- en afvalwater, zodat er wordt voldaan aan normen ten aanzien van de hygiëne en geurhinder wordt voorkomen. Daarom worden overal waar afvalwater niet probleemloos via vrij verval in het riool terechtkomt, efficiënte afvalwaterpompen en opvoerinstallaties toegepast. De efficiënte en bijzonder zuinige producten en systemen van Wilo verzamelen en transporteren afvalwater op een betrouwbare en hulpbronnenefficiënte manier. En met de ontwikkeling van doeltreffende oplossingen voor afvalwaterverwerking leveren we een bijdrage aan de bescherming van het milieu en aan het duurzame gebruik van de waardevolle grondstof water.

Modulaire waterinfrastructuur - in groeiende agglomeraties

Op geen enkele andere plaats zijn er intelligente technologische concepten dringender nodig dan in de snel groeiende agglomeraties in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Samen met de TU van Darmstadt werkt Wilo in het kader van het onderzoeksproject Semizentral daarom aan een flexibele infrastructuurbenadering. Semizentral groeit mee met de steden en integreert de stromen van afvalwater en organische afval in een modulair concept van oplossingen. In de proefinstallatie in Qingdao, China worden 56 van onze hightechpompen toegepast: Ze helpen bij het produceren van bedrijfswater en energie uit afvalwater en organische afvalstoffen. Door zeer energie-efficiënte dompelmotor-roerwerken, pompen, drukverhogingsinstallaties en brandblusinstallaties is een autonoom bedrijf van de complete installatie mogelijk.

Op maat - voor betrouwbare industriële processen

Elke industriële sector stelt eigen, hoge eisen aan de productietechniek en aan het materiaal van alle betrokken componenten. Daarom ontwikkelen wij voor onze partners en klanten industriële oplossingen en producten op maat en garanderen wij hoogefficiënte, veilige en betrouwbare productieprocessen. Zo leveren onze pompen bijvoorbeeld een bijdrage in de levensmiddelenindustrie bij het voldoen aan kritische kwaliteits- en hygiënenormen of in de metaalindustrie bij het tegemoetkomen aan de hoogste vereisten en regels inzake milieuvriendelijkheid. In de mijnbouw wordt op betrouwbare manier mijnafvalwater weggepompt, en in de energiesector leveren ze ook bij pieklast een belangrijke bijdrage aan de voorzieningszekerheid in krachtcentrales. Wereldwijd vertrouwen algemeen bekende industriële ondernemingen op onze kwaliteit en prestaties.

Hiertoe behoren bijvoorbeeld:

  • Levensmiddelenindustrie: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Metaalindustrie: Salzgitter Flachstahl AG, Duitsland; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Mijnbouw: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Zambia
  • Energiesector: Kraftwerk Shangdu, China; Anpara Power Station, India