Afvalwater

Sterke partner voor efficiënte en milieubewuste afvalwatertechniek

De eisen aan pompen en pompsystemen zijn de afgelopen jaren flink gestegen, vooral ten aanzien van het transport van ongereinigd afvalwater. Dit is vooral toe te schrijven aan de urbanisatie en ook aan het watergebrek wereldwijd. Lozingsvoorwaarden veranderen, het gehalte vaste stoffen in het afvalwater is verhoogd en de verblijftijd in het afvalwaternet is langer. Daardoor worden voor gebruikers ook de levenscycluskosten van een pomp buiten de aanschaf, het onderhoud, de uitvallen en de reparaties steeds belangrijker.

Dankzij jarenlange ervaring in de projectbusiness voor afvalwatertechniek zijn wij in staat om vlekkeloze processen en betrouwbare systeemoplossingen aan te bieden. Of het nu om het pompen, roeren, beluchten, filteren of desinfecteren van (vuil)water gaat – ons uitgebreide assortiment producten en systeemoplossingen bevat in elk geval een bedrijfsveilige en energie-efficiënte oplossing voor u. Afhankelijk van de eisen, het debiet en de opvoerhoogte vindt u bij Wilo pompen voor de meest uiteenlopende media zoals afvalwater, slib en slibwater, abrasieve of ook vezelhoudende media. Wij besteden speciale aandacht aan een zo laag mogelijke slijtage en aan robuuste onderdelen in onze oplossingen.

Onze efficiënte oplossingen voor een zuiver geweten

Alle gebouwen en huishoudens in de wereld produceren afvalwater, dat op betrouwbare wijze moet worden afgevoerd om aan hygiënenormen te voldoen en stankoverlast te voorkomen. Daarom wordt overal waar afvalwater niet probleemloos via vrij verval in het riool terechtkomt, efficiënte gebouwentechniek toegepast. Voor de toekomstige technologieën en afvalwaterconcepten moeten samenvattend de volgende principes in acht worden genomen:

  • minimalisering van de hoeveelheid schadelijke stoffen in het afvalwater
  • vermindering van de verdunning van het afvalwater (vreemdwater)
  • ontvlechten van de afvalwaterdeelstromen (regenwater, vuil- en afvalwater)
  • vermindering van de hoeveelheid reststoffen uit de afvalwaterbehandeling
  • gebruik van afvalwaterdeelstromen (grijs water, urine, e.a.)

Toekomstige afvalwaterconcepten verlangen daarom een brede invalshoek van de adviseur en de gebruiker om de kosten-batenverhouding verder te verbeteren in het belang van de mensen en het milieu.

Onze efficiënte oplossingen worden vooral in deze toepassingsgebieden gebruikt: