Bluswatervoorziening

Brandbeveiliging en drinkwater

Brandblus- en brandbeveiligingsinstallaties worden alleen in geval van brand gebruikt. Als ze met water gevuld zijn en niet worden doorstroomd, bestaat het gevaar dat het water een bedenkelijke hygiënisch kwaliteit krijgt. Wanneer zulke installaties met een tapwatervoorzieningsinstallatie verbonden zijn, vormen ze een gevaar voor het drinkwater. In bluswaterinstallaties ontstaat normaal gesproken stagnerend water. Stilstaand water kan tot de vorming van ziekteverwekkende kiemen leiden. Volgens DIN 1988 en DIN EN 1717 moeten bedrijfswaterinstallaties zoals bluswaterinstallaties bijvoorbeeld door de beveiligingsarmatuur vrije uitloop (type AA, AB) van het openbare waterleidingnet worden gescheiden. Het potentiële gevaar van een nieuwe bacteriologische besmetting in het huishoudelijke en openbare waterleidingnet moet wettelijk worden uitgesloten. In het drinkwaterscheidingsstation van WILO IndustrieSysteme is de gecertificeerde vrije uitloop van het type AB geïntegreerd.

Voor elke situatie gebruiksklaar

Verschillende situaties in gebouwen in combinatie met verschillende regionale voorschriften vereisen specifieke oplossingen. Met de hoogwaardige Wilo-componenten kunnen brandblusinstallaties individueel worden samengesteld. Profiteer van onze knowhow en onze hoogefficiënte pomptechniek. Bijvoorbeeld met volautomatische watervoorzieningsinstallaties in een robuust systeem dat uit energie-efficiënte hogedrukpompen en standaard normmotoren bestaat.

Wilo-hoogrendementpompen voor de bluswatervoorziening bieden branchespecifieke oplossingen en garanderen dat regionale voorschriften worden nageleefd. Onze oplossingen voldoen aan de eisen van DIN 14462, voor de grootst mogelijke bescherming van mensen, goederen en gebouwen. Net zo belangrijk is de absolute bedrijfsveiligheid in geval van brand.

Wilo biedt hoogwaardige complete installaties voor betrouwbaar en veilig gebruik van bluswater. De bluswatervoorzieningssystemen van Wilo zijn vooral geschikt

  • voor wand- en buitenbrandkranen
  • voor sprinklerinstallaties in aanvulling op wand- en buitenbrandkranen
  • voor flatgebouwen en onroerend goed