Drukverhoging

Constante performance op het hoogste niveau

Betrouwbare watervoorziening op geodetisch hooggelegen aftappunten. Een schommelend waterverbruik in verschillende gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen of hotels vereist flexibele installaties die aan de individuele eisen voldoen. Als er bij de watervoorziening op grond van de ruimtelijke omstandigheden geen zwaartekrachtsystemen zoals watertorens kunnen worden gebruikt, is er een installatie voor drukverhoging nodig. Deze zorgt voor voldoende waterdruk in flatgebouwen, hoger gelegen plaatsen en in fabrieksinstallaties, ofwel in voorzieningssystemen ofwel in circulatiesystemen. Met Wilo-drukverhogingsinstallaties zorgt u voor een betrouwbare watervoorziening tot op grote hoogte.

Individuele Wilo-oplossingen voor optimale waterdruk

Vooral bij historisch gegroeide woongebieden of bij uitbreidingen van etages kan de druk boven en vlak onder waterreservoirs niet worden aangehouden. Hierdoor kan ook in een- en tweegezinswoningen een drukverhogingsinstallatie noodzakelijk zijn. In gebouwen zoals meergezinswoningen, scholen, ziekenhuizen en hotels worden bovendien hoge eisen aan de watervoorziening op alle etages gesteld. Wilo biedt voor elke plaats van gebruik flexibele installaties voor drukverhoging om een comfortabele en betrouwbare watervoorziening mogelijk te maken. Overigens: een zelfaanzuigende pomp van Wilo is de ideale oplossing voor reinigingstoepassingen buitenshuis of voor de irrigatie van planten. Deze kan naast vijvers, meren, beken en regentonnen worden opgesteld. Dit bespaart duur en kostbaar leidingwater.