Irrigatie

In de landbouw is duurzame omgang met water een basisvoorwaarde voor de productie van natuurlijke voedingsmiddelen bij voortdurend veranderende klimaatomstandigheden. Het veranderende klimaat beïnvloedt deze productie zichtbaar in vele regio's van de wereld. Door deze omstandigheid wordt irrigatie noodzakelijk om de oogstopbrengsten veilig te stellen. Andere omstandigheden, zoals geringe neerslaghoeveelheden of sterke schommelingen in de neerslag, vereisen ook irrigatie om de natuurlijke watervoorziening te compenseren. Dit maakt het mogelijk om enorme gebieden, die anders droog en onvruchtbaar braak zouden liggen, bruikbaar en vruchtbaar te maken door irrigatie. Daarom worden wereldwijd meer dan 150 miljoen hectare met kunstmatige irrigatie bewerkt.

Moderne irrigatiesystemen voor de agrarische sector

Bij de moderne irrigatie van velden zijn er verschillende mogelijkheden om de wortelstelsels van voldoende water te voorzien. De behoefte aan water hangt hier sterk af van de gebruikte soort van teeltgewassen alsmede de bodemkwaliteit en het klimaat.

Toepassingen in de commerciële landbouw

Voor voldoende irrigatie van alle planten zijn verschillende pomp- en irrigatiesystemen nodig.

Met name in droge gebieden is het belangrijk om water voor de irrigatie van de velden zo effectief mogelijk te winnen en verder te leiden. Wilo beschikt over de nodige knowhow en biedt de geschikte technologieën. Bronpompen en turbines van Wilo zorgen er bijvoorbeeld voor dat er water uit de grond of uit de waterleiding kan worden aangezogen om de benodigde aanvoer te garanderen.

Boeren hebben niet allemaal dezelfde voorwaarden voor het transport van water. Daarom heeft Wilo pompen ontwikkeld waarbij de locatie van de pomp zelf kan worden gekozen. Zo kan deze bijvoorbeeld ook heel bruikbaar op een vlot geplaatst worden om het water gewoon uit de rivier of het meer te pompen.

De droogloperpomp van Wilo heeft zich in de praktijk bewezen. Daarmee kunt u volledig onafhankelijk, ongeacht waterstand, de door u benodigde hoeveelheid water opzuigen en het precies daarheen transporteren waar het gebruikt wordt.

Op grote, vlakke oppervlakken ontbreekt vaak de waterdruk die nodig is voor een betrouwbare toevoer – vooral bij fluctuerende waterstanden. In dit geval zijn hoogefficiënte Wilo-drukverhogingsinstallaties geschikt. Hiermee kunt u er zeker van zijn dat met de juiste waterdruk alle planten in het veld voldoende bewaterd worden. Zo wordt een toevoer met constante druk ook bij wisselende waterstanden gegarandeerd – en dat zo energiebesparend mogelijk.