Ongezuiverd water/bronwater

Oplossing voor putten en oppervlaktewater

Overal waar grote hoeveelheden water nodig zijn, is men vaak ook aangewezen op het onttrekken van oppervlaktewater. Het water wordt door middel van ondiepe putten bij meren of rivieren getransporteerd en verder geleid, bijvoorbeeld voor de waterbereiding.

Het bouwen en exploiteren van putten is een belangrijke kostenfactor in de watervoorziening. Uitgebreide kennis van geohydrologie, waterkwaliteit, uitbreidingsvarianten en -materialen en stromingsomstandigheden bij de put is belangrijk. Een eigen put of bron maakt u onafhankelijk van duur drinkwater en slechts beperkt beschikbaar regenwater. Wilo-dompelpompen helpen u betrouwbaar en eenvoudig bij het transport van grondwater en bij de irrigatie van grotere percelen.

Betrouwbare oplossingen voor debieten van elke grootte

Openbare nutsbedrijven en ook de industrie hebben dagelijks grote hoeveelheden water nodig. Efficiënte methoden en de ontsluiting van nieuwe bronnen zoals ontzilt zeewater of aquifer (grondwaterleiding) zijn mogelijke opties om de toekomstige watervoorziening te waarborgen. Voor de waterwinning uit meren, stuwdammen, rivieren en zeeën gelden nu al hoge ecologische en economische normen. Een put beschikt over een groot besparingspotentieel als de pomp op zijn optimale bedrijfspunt werkt. Wilo-onderwatermotorpompen kunnen exact aan de bedrijfsomstandigheden worden aangepast. De inbouwdiepte en de putopbrengst bepalen welke pomp er wordt gebruikt. Selectiecriteria zijn het optimale rendement voor de minimalisering van de energiekosten en het gebruik van geschikte materialen voor een langdurige en onderhoudsvrije werking van de pomp. Bovendien kunnen de gewenste capaciteiten exact worden vastgelegd door de waaierdiameter nauwkeurig aan te passen. Dit garandeert een economische oplossing. Zelfs wisselende waterstanden, bijvoorbeeld in stuwdammen, kunnen wij het hoofd bieden met de beste rendementen en een hoge bedrijfsveiligheid. Voor het afnemen van water met corrosieve en abrasieve bestanddelen gebruiken wij duurzame materialen zoals duplex en coatings zoals Ceram of Ceram CT. Deze materialen zijn bestand tegen de aantasting door agressieve media en maken een langdurige werking van de pomp mogelijk.