Tapwater

Maak gebruik van waardevol drinkwater

Water is een levensmiddel waarvoor de hoogste kwaliteitseisen gelden. Dit geldt ook voor de techniek die de tapwatervoorziening regelt en waarborgt. Circulatiepompen van Wilo zijn de oplossing voor iedereen die maximale eisen aan materiaal, bediening en comfort stelt.

Water is wereldwijd een van de belangrijkste grondstoffen. Daarom is een duurzaam gebruik van deze hulpbron bijzonder belangrijk. Meer dan 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water, maar slechts een fractie van deze hoeveelheid is onbeperkt geschikt voor gebruik als drinkwater. Dit komt doordat 70 procent van het als drinkwater gebruikte water gewonnen wordt uit grond- en bronwater.

Warmwatercomfort dat rendeert

Ontbrekende circulatie of een te lange leidingafstand is er vaak verantwoordelijk voor dat er koud water uit de waterkraan komt en dat de watertemperatuur maar langzaam stijgt. Alvorens het water tot de gewenste temperatuur is opgewarmd, stromen er enkele liters drinkwater in de afvoer. Om de verspilling van drinkwater in uw eigen huis te beperken, is de aanschaf van een circulatiepomp de moeite waard. Ook bij het commerciële gebruik is de betrouwbare tapwatervoorziening een uitdaging. Circulatiepompen van Wilo voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen bij de omgang met het levensmiddel water, werken zonder storingen en zijn bijzonder efficiënt en daardoor stroombesparend. Een intelligente technologie kan namelijk twee dingen: snel voor warm water zorgen en tegelijkertijd energie en resources besparen.

De waterkwaliteit van drinkwater

De waterkwaliteit wordt meestal geregeld en gestuurd door verordeningen, diverse richtlijnen, aanbevelingen en regels en voorschriften. De smaak van drinkwater varieert in veel regio's als gevolg van de verschillende mineralen die oplossen uit de bodem en gesteente in het water. Gezond en schoon drinkwater is kleurloos en helder, maar ook smaak- en reukloos en onaangetast.

De drinkwatervoorziening bestaat uit waterwinning, behandeling en de distributie van drinkwater. In de gehele procesketen van drinkwatervoorziening is het handhaven van de barrières tegen verontreiniging van groot belang om de noodzaak van technische zuivering zo laag mogelijk te houden. Bij technisch foutloos geïnstalleerde distributiesystemen, die regelmatig en vakkundig worden onderhouden en bediend, ontstaan geen verontreinigingen door materiaal, substanties of legionella. Doorslaggevend voor een hoge drinkwaterkwaliteit is daarom een uitstekend beheer van de installaties waarvoor waterleveranciers en eigenaren of exploitanten van gebouwen verantwoordelijk zijn. Voor deze taken biedt Wilo op maat gemaakte en hoogwaardige oplossingen waarop u kunt vertrouwen.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Watervoorziening mogelijk maken

Juist oudere gebouwen hebben vaak te kampen met het probleem van geringe waterdruk in de waterleidingen. Verhoogde waterdruk is noodzakelijk om een correct gebruik van alle apparaten te waarborgen. Wilo heeft een enorm assortiment pompsystemen die dergelijke problemen tegengaan. Daarbij hoort natuurlijk ook een breed scala aan modellen voor drinkwatervoorziening. Onze producten beloven een uitstekende waterkwaliteit, die voldoet aan alle voorschriften. Dankzij onze jarenlange knowhow maakt het niet uit of het water afkomstig is van oppervlakken of uit grondwater. Dankzij onze ruime ervaring met projecten in de gebouwentechniek kunt u rekenen op onze ondersteuning, zowel bij de planning als bij de praktische uitvoering van uw projecten.

De juiste drinkwaterinstallatie

De waterleidingbedrijven garanderen de perfecte kwaliteit van het water tot aan uw huisinstallatie. Eigenaren of exploitanten van gebouwen zijn echter verantwoordelijk voor de verdere kwaliteit van het water tot het uit de waterkraan van de eindgebruiker komt. Om aan deze verplichting te voldoen en aan de voorgeschreven grenswaarden te voldoen, is een weloverwogen keuze en installatie van leidingen en geïnstalleerde pompen van groot belang.

Deskundige installatie

De vakkundige installatie van het pompsysteem door een gecertificeerde vakman of een gespecialiseerd bedrijf kan vergaande problemen voorkomen, waardoor uw drinkwater wordt beschermd en verontreiniging wordt voorkomen. Het installatiebedrijf mag uitsluitend producten gebruiken met een keurmerk van een geaccrediteerde certificeerder voor de uitvoering van zijn diensten. Hier bent u aan de veilige kant met Wilo producten.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Onze tips

  • Werkzaamheden aan uw drinkwaterinstallatie mogen uitsluitend door gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd.
  • Respectvol en duurzaam gebruik van warm water bespaart geld en energie.
  • Om onze drinkwaterbronnen te sparen en te behouden, dient u de afvoer van giftige stoffen of afval via de riolering te voorkomen.
  • Het repareren van een druppelende kraan spaart niet alleen uw zenuwen, maar ook uw portemonnee en het milieu. Een druppelende kraan kan binnen een jaar meer dan 1000 liter drinkwater verliezen.
  • Het stagnatiewater in de leidingen dat na langdurige stilstand ontstaat, kan nog probleemloos worden gebruikt voor het besproeien van bloemen.