Uitstroom

Overal waar mensen in gebouwen wonen, wordt afvalwater geproduceerd dat kan worden onderverdeeld in de categorieën vuilwater en regenwater. Vuilwater wordt normaliter rechtstreeks in het riool geleid en vervolgens in een zuiveringsinstallatie bewerkt om weer in de waterkringloop teruggevoerd te worden. Regenwater kan daarentegen zowel via een afscheidingssysteem afgezonderd worden als samen met het vuilwater via een mengsysteem worden afgevoerd. Bouwers en exploitanten wordt aangeraden om altijd samen met een gespecialiseerde planner een drainageplan op te stellen om latere verrassingen te voorkomen.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Om de ontwateringsinstallatie permanent goed functionerend te houden, moeten de afzonderlijke elementen zoals afvalwater-opvoerinstallaties, terugstoom-beveiligingen en leidingen regelmatige worden onderhouden en gereinigd. Bij overstroomde kelders door hevige neerslag is het probleem meestal het ontbreken van een afsluitvoorziening voor de

drainagepunten. Aangezien een niet onaanzienlijk deel van de geïnstalleerde rioolbuizen in gebouwen lekt of na verloop van tijd lekt, wordt het aangeraden regelmatig lektesten uit te voeren, zodat uw afvalwateropvoerinstallatie geen afvalwater in het metselwerk pompt en geen enorme schade aanricht. Als eersteklas fabrikant van hoogwaardige pompsystemen is Wilo graag uw eerste aanspreekpunt voor klantgerichte service en alles omvattende systeemoplossingen.

Drainage van grondpercelen en gebouwen

Voor de meeste burgers is een goed functionerend afvalwaterafvoersysteem een situatie die als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Hoe belangrijk goed functionerende ontwateringsinstallaties van gebouwen en grondpercelen zijn, wordt meestal pas duidelijk als het water niet meer goed afvloeit.

Meestal ontstaan problemen in ontwateringsinstallaties door beschadigde of gebroken leidingen, waardoor het afvalwater en de geërodeerde grond in het grondwater terecht kunnen komen. Dit leidt tot vervuiling, wat enorme kosten met zich meebrengt door langere pompwerktijden in zuiveringsinstallaties. Bij sterke erosie en wegspoeling van aarde onder wegen, kan het regelmatig tot gevaar voor de infrastructuur in de buurt leiden. Daarom zijn perceeleigenaren verplicht de goede staat van de ontwateringsinstallatie te behouden. Bij de advisering over zorg en onderhoud helpen wij u graag als competente partner terzijde.

Toepassingsgebieden van ontwateringsinstallaties

Ontwateringsinstallaties worden zowel gebruikt in particuliere huishoudens en grondpercelen als in openbare instellingen. Wilo-vuilwaterpompen worden al vele jaren met succes toegepast in de ondergrondse bouw, hoogbouw, de galabouw en in sportfaciliteiten. Daarnaast worden onze pompen gebruikt voor de waterontneming uit meren en rivieren, voor het drooghouden en in diverse drainagesystemen.

Entwässerung Regenwasserentsorgung