Watervoorziening

Watervoorziening op een verantwoorde en efficiënte wijze met Wilo

Water is een van de meest kostbare grondstoffen op aarde. De groeiende wereldbevolking verbruikt steeds meer water: om te drinken, te wassen en schoon te maken, in de landbouw en de industrie. Het wereldwijde watergebrek is een bijzonder urgent probleem – en brengt een groot conflictpotentieel met zich mee. Het winnen en leveren van water is daarom een van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst. Wilo ontwikkelt pompen en installaties waarmee nieuwe bronnen en methoden voor waterwinning kunnen worden gebruikt en geoptimaliseerd. Onze flexibele oplossingen garanderen een betrouwbare watervoorziening en passen zich aan de eisen in verschillende gebouwen zoals meergezinswoningen, scholen of industriële complexen aan. Met individuele concepten en hoogefficiënte technologieën zetten wij gericht vaart achter de uitbreiding van intelligente netten en de verspreiding van decentrale waterbereidingsinstallaties.

Watertechniek van Wilo

Als systeemaanbieder met een groot verantwoordelijkheidsbesef dekt Wilo met zijn grote aanbod pompen, pomptoebehoren en services de volledige waterkringloop. Onze toepassingsdeskundigheid strekt zich uit van het onttrekken van (ongezuiverd) water uit putten of open wateren en het regenwaterhergebruik tot de waterbereiding en watervoorziening. Ook drukverhogingsinstallaties behoren tot ons assortiment. Pompoplossingen voor de ontzouting en voor de beregening in de commerciële landbouw completeren het assortiment.

Voor het openbare waterbeheer, de industrie, de gebouwentechniek, de landbouw, de bouwnijverheid of de mijnbouw - Wilo is altijd bezig met het vinden van nog efficiëntere en duurzamere oplossingen voor uw project.

We hebben één helder doel voor ogen: de beste watervoorzieningstechniek leveren.

Drukverhoging

Regenwasser Regenwassernutzung

Regenwater


Ongezuiverd water/bronwater

Bluswatervoorziening


Waterbehandeling

Distributie en drukverhoging