5 jaar garantie op regenwaterpompen

Procedure herstelling huishoudelijke regenwaterpompen van WILO

Gelieve hieronder een prijslijst te vinden met de gevraagde forfaitaire bedragen voor de herstelling van onze regenwaterpompen.

  • Ofwel is de pomp tussen 0 en 5 jaar. In dit geval stuurt u de pomp terug naar uw groothandel die uw aanvraag zal behandelen.
  • Ofwel is de pomp ouder dan 5 jaar (max. 12 jaar oud) en raadpleegt u onderstaande prijslijst.
    U stuurt ze eveneens terug naar uw groothandel en u plaatst uw bestelling. Hij zal uw aanvraag behandelen.