Plan de toekomst met Wilo – van de tekening via CAD tot en met BIM.

Building Information Modelling (BIM)

De toepassing van Building Information Modelling (BIM) is nog niet vanzelfsprekend in de gebouwentechniek. Wilo is wereldwijd de eerste pompfabrikant die zijn BIM-gegevens voor uw BIM-projecten op de meest eenvoudige manier ter beschikking stelt.

Wilo-Revit Plugin

Als deskundig adviseur met toegang tot de MagiCAD-objectbibliotheek, kunt u reeds een volledige, actuele Wilo-database gebruiken. Door de Wilo-Revit Plugin is het mogelijk onze intelligente Revit Families met ETIM-productinformatie direct in uw BIM-projecten toe te passen. Deze 'Wilo-button' installeert u direct in Revit. Hij werkt onafhankelijk van het door u toegepaste BIM-tekenprogramma.

De invoering van de Wilo-Revit Plugin voor BIM is onderdeel van een uitgebreide dienstverlening, waarmee de installateurs, adviseurs, groothandels, onderhoudsdiensten en OEM-partners worden ondersteund.

Onder de beschrijving Wilo Competence vindt u deze totaaloplossing als aanbieding. Tot de dienstverlening behoort naast de BIM-support ook technische ondersteuning, de Wilo-productcatalogus en Wilo-Select, Wilo-vervangingsservice en tools, het opleidingsconcept Wilo-Brain en de ondersteuning tijdens het realiseren van GBS-pompkoppelingen.

Wilo is klaar voor BIM

 • Eenvoudige toegang tot Wilo BIM-data via
 • Wilo-CLAB in Revit Wilo-CLAB functioneert in alle Autodesk-Revit-versies
 • Actuele data dankzij directe verbinding met de webserver
 • Compacte CAD-modellen met gering dataformaat
 • Ingebedde productinformatie volgens internationale standaards
 • Gereed voor de ondersteuning gedurende de totale levensduur van het gebouw

Nieuwe oplossingen voor de digitale toekomst

De digitalisering van de werkomgeving en complexiteit van gebouwenplanning leiden tot grote hoeveelheden gegevens. Mogelijke oplossingen moeten data eenvoudig toegankelijk maken en alle betrokkenen in staat stellen efficiënt samen te werken. Doel is om alle relevante data in de levenscyclus van een product of gebouw in één digitaal model te kunnen combineren en verbinden.

x-ray

Wat is BIM

Building Information Modelling (BIM) is een planningsmethode in de bouwsector, die het creëren en beheren van digitale virtuele weergaven van de fysieke en functionele eigenschappen van een bouwwerk omvat. BIM kan worden beschouwd als optimalisatieproces in het bedrijf en deel van een cultuuromslag in de projectafwikkeling. Het is geschikt voor projecten van alle formaten.

BIM is de oplossing waarbij alle relevante data tijdens het volledige bouwproces in een 3D-model wordt opgeslagen, toegepast en beheerd.

De algemene voordelen:

 • Geoptimaliseerde CAD-geometrieën
 • Verhoogde productiviteit door eenvoudige toegang tot informatie
 • Vermijden van fouten door actuele data voor alle betrokkenen
 • Snellere arbeidsprocessen
 • Gereduceerde bouwtijden en -kosten

BIM begeleidt de complete levenscyclus van een gebouw

Alle processen gedurende de levenscyclus van een gebouw staan met elkaar in verbinding: Planning, projectering, realisatie, documentatie, bedrijf en onderhoud. BIM wordt daarbij gebruikt als centraal datamodel, dat de levenscyclus begeleidt en ondersteunt. De visualisatie en de omvangrijke documentatie van de geplande elementen, vereenvoudigt de erop volgende stappen in het proces. De parameters en kostendrijvers voor de inbedrijfname worden al in een vroeg stadium van de levenscyclus gedetermineerd, zodat de eerste beslissingen voor de planning al invloed hebben op latere totaalkosten.

Alle zakelijke partners profiteren van BIM

Adviseurs:

 • Eenvoudige handhaving van de modelling tools
 • Volledige integratie van specificaties
 • Zeer nauwkeurige modellen volgens de nieuwe stand

BIM-deskundige adviseurs:

 • Plug in compatibel met alle Revit-versies
 • Geïntegreerde internationale standaards (ETIM, CIBSE)
 • gratis gebruik van de productbibliotheek

Installateur/Contractor:

 • Met uitgebreide informatie binnen de modellen
 • Bestanden met lage resolutie voor het weergeven van complexe modellen
 • Met links naar gebruikershandboeken

Facility-manager:

 • Voorbereide modellen voor onderhoudsdoeleinden
 • Met links naar de productdocumentatie
 • Met geïntegreerde onderhoudsgegevens

Hoe werkt BIM

 • Wilo maakt zijn BIM-gegevens nu ook gratis en onafhankelijk van het gebruikte tekenprogramma via een Content Library Access button (Revit Plugin) beschikbaar voor Autodesk Revit.
 • Gebruikers die deze gratis Revit Plugin installeren, hebben via een speciale 'Wilo-button' in Revit direct toegang tot de BIM-data van Wilo.
 • De Wilo BIM-oplossing ondersteunt installateurs, adviseurs, groothandels, onderhoudsdiensten en OEM-partners.
 • Deze hebben nu met een klik op de Wilo-button in Revit bijvoorbeeld de beschikking over alle gegevens van nieuwe, duurzame pompseries.
 • De gewenste pomp kan direct conform ETIM-kenmerken worden gekozen en als Revit Family in het BIM-model worden geïntegreerd.
 • Aan deze Revit Families van de betreffende Wilo-producten is nu ook de ETIM-productinformatie (ETIM-kenmerken) gekoppeld. Het intelligent modelleren van het BIM-model volgens de meest geschikte oplossing is op deze manier veel eenvoudiger en efficiënter.
 • Voor het overige blijven voor CAD-gebruikers de CAD-gegevens van Wilo beschikbaar in STEP- en DWG-formaat in de online CAD-catalogus.
 • Verder naar beneden bevindt zich de directe link voor het installeren van de Wilo-Revit Plugin. Tevens kan een beschrijving van het installatieproces als pdf-document "Installatieprocedure Wilo-CLAB" worden gedownload.

Minimale vereisten voor de Wilo-Revit Plugin

 • Autodesk Revit 2013 of een hogere versie
 • Geen Autodesk Revit LT (geen Revit-Plugin in Revit LT mogelijk)
 • Internettoegang
 • Als Autodesk Revit in een Citrix-omgeving is geïnstalleerd, neem dan contact op met uw systeembeheerder voor het installeren van Revit-Plugin.
Download de Wilo Revit Plugin (Wilo-CLAB)

Wilo-Support

Wilo ondersteunt u gedurende de gehele levenscyclus van gebouwen met:

 • Productgegevens tijdens de installatie
 • Eenvoudige toegang tot handboeken en richtlijnen tijdens het onderhoud
 • De Wilo-Service tijdens het bedrijf
 • Energie-efficiënte oplossingen bij verdere optimalisaties

Downloads

Download hier de installatieprocedure