Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Металургичен комбинат, оборудван за бъдещето

Залцгитер Флахщал е най-голямата дъщерна компания на групата Залцгитер за производство на стомана. Над 4400 работника произвеждат близо 4,6 милиона тона сурова стомана, от които 3,1 милиона тона в комбината в Залцгитер. Най-важните купувачи на плоските продукти от стомана са производителите на автомобили и техните доставчици, производителите на големи и малки тръбопроводи, компаниите за студено валцовани продукти и строителната индустрия. В своя интегриран металургичен комбинат Залцгитер Флахщал ГмбХ произвежда топло валцовани широки стоманени ленти, топло валцовани ленти на рула, листна ламарина, фина студено валцована ламарина и поцинковани продукти с различна дебелина и ширина. Производствената програма включва стомана за изтегляне, за дълбоко изтегляне и за специализирано дълбоко изтегляне, конструктивна и заваръчна стомана както и високоякостни стомани. За производството на висококачествени стоманени изделия групата Залцгитер разчита на модерни технологии за заготовки при производството и преработката на стомана. Поради непрекъснато нарастващото търсене се наложи цехът за топло валцованите широки ленти да бъде преустроен, за да отговаря в бъдеще на високите изисквания за качество.

Агресивни абразивни флуиди – високо натоварване за помпите с продължителен режим на работа

Производството на стомана се нуждае от голямо количество енергия и вода, едновременно с това предлага и възможности за икономии на енергия чрез използваните помпи и помпени системи. Във варовита вода помпите са изложени не само на големи механични натоварвания, но и на работа в много агресивен флуид.

Потопяемите помпи на Wilo постигат максимално продължителни периоди на непрекъсната експлоатация

В среда на варовита вода се използват устойчиви на износване потопяеми помпи, които благодарение на своето иновативно покритие Ceram и специалната твърда сплав постигат забележителна продължителност на работа от повече от година. Помпите Wilo поддържат тук не само процеса на производство, като постигат максимална продължителност на работа, но и блестят с отлични показатели по отношение разходите в рамките на експлоатационния си живот.