Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

„Безопасност, чистота и придвижване без бариери“ гласи офанзивата за модернизация на Австрийските железници (Снимка: Австрийски железници/Роберт Деопито)

Виенската северна железопътна гара залага на онлайн контрола на своите системи за повишаване на налягането

С общо 25 000 недвижими имота, 5 000 сгради и над 1000 железопътни гари и спирки, Австрийските държавни железници (ÖBB) са един от най-големите собственици на недвижими имоти в алпийската република. Близо 760 добре обучени специалисти поддържат денонощно функционалността на инфраструктурата. Отводяването в така наречените критични токи на гарите се подпомага от уеб базирани услуги, които намират успешно приложение на Виенската северна гара „Пратерщерн“. Както помпите, така и мрежовата инфраструктура са на Wilo. Напълно преустроеният през 2008 година комплекс предлага на пътниците приятна атмосфера, която не на последно място включва и санитарните възли. За да се гарантира най-висока ефективност, експлоатационна безопасност и оптимален технически капацитет, Австрийските железници взеха решение да инсталират новата система за повишаване на налягане „EMUport“ на Wilo.

Тоалетните на гарата – едно особено предизвикателство

„Системите за допуск, хигиенистите и инспектиращият персонал са в състояние да се справят качествено с външната поддръжка на санитарните възли, но освен това е необходимо те да функционират безупречно“, обяснява причините Андреас Коуфал от Виенския технически мениджмънт на Австрийските железници. При обществените санитарни възли с голямо текучество това невинаги е лесна задача: Често посетителите хвърлят в тоалетната различни предмети, които биха могли да повредят помпите за отводняване. Разбира се, това е съпроводено с неприятни усещания за посетителите след тях. „В миналото се налагаше да правим ремонти няколко пъти в седмицата, за да освободим помпите от твърдите примеси“, разказва Коуфал.

Система за отделяне на твърди примеси за защита на помпите

Системата за повишаване на налягането „EMUport“ на Wilo значително намали честотата на запушванията. Това се вижда на новопостроената гара във Виена, където 21 системи „EMUport“ се справят успешно с отводняването. „Базирайки се на добрия опит, ние се спряхме на тази система за отделяне на твърдите примеси и за гара „Пратерщерн“, разказва Коуфал.

При разработеният от Wilo принцип на системата за отделяне на твърдите примеси притокът от отпадни води попада първо в резервоар, където решетка сепарира твърдите примеси. Така предварително пречистените отпадни води минават през помпата, която е в покой, и се отвеждат в контейнер. Щом бъде достигнато предварително зададеното ниво на запълване, помпата изпомпва отпадните води обратно от резервоара в съда за твърди примеси. От там твърдите примеси се подават посредством напорен тръбопровод към канализационната мрежа. Системата разполага с две камери за твърди примеси и помпи. Те работят на смени, а при повреда или техническа поддръжка – постоянно, като така се гарантира непрекъснатото отводняване.

Редовните инспекции на функционалността и превантивното поддържане в изправно положение са от решаващо значение за експлоатационния живот

Независимо че системата за отделяне на твърдите примеси спомага материалите с висок потенциал за запушване да се държат далеч от помпената хидравлика, е необходимо помпите на системите за повишаване на налягането да бъдат редовно поддържани. Стандарт DIN EN 12056-4 предвижда конкретни интервали и мерки за техническа поддръжка. При промишлена дейност системата трябва да минава техническа поддръжка на всеки три месеца от квалифициран персонал. Освен това експлоатационната безопасност на системата за повишаване на налягането трябва да бъде инспектирана веднъж месечно от оператора по време на поне два цикъла на включване.

В множеството имоти на Австрийските железници това е трудоемък процес. „Освен това подобно интензивно ползване, предвид дейността на гарата, води до отстраняването на няколко аварии в рамките на месец“, споделя Андреас Коуфал за неправилното изхвърляне на отпадъци в санитарните възли. Затова концепцията „Wilo Care“ застъпва два принципа: Техническа поддръжка и поддържане в изправно положение съобразно нормите и стандарт DIN EN 12056-4, както и превенция чрез надзор на инсталациите в реално време. За целта системата за повишаване на налягането е оборудвана с допълнителни сензори, които подават параметрите на инсталацията чрез комуникационен блок към облак на Wilo. „За да се гарантира сигурността на данните, работим със собствена уеб базирана система“, споделя подробности Нико Кьозлинг. „Тя анализира в реално време всички важни работни параметри. Ако бъде отчетено необичайно повишение на консумираната мощност на дадена помпа, сервизните техници на Wilo могат да установят проблема със сравнителна точност само на база предоставените данни и да го отстранят на място, без да се стига до спиране.“

В зависимост от избрания пакет услуги тези дейности се отчитат на база договорени общи цени или вече са включени в таксата за обслужване. „Така освен техническата предвидимост, благодарение на месечните отчети на състоянието, се осигурява и предвидимост на разходите“, което според отговорният оператор Андреас Коуфал е допълнително икономическо предимство. Към това се добавя и облекчаването на собствения персонал.„Редовните инспекции на функционалността и превантивното поддържане в изправно положение са от решаващо значение за експлоатационния живот“, казва Томас Хубер, сервизен ръководител на WILO Pumpen Österreich GmbH. „Ако тези работи се отлагат във времето“, споделя опита си Хубер, „помпите не работят така дълго и експлоатационните разходи се повишават независимо от производителя.“

Системата за повишаване на налягането е свързана както с канализационната мрежа – около шест метра под нивото на обратно подприщване – така и с мрежата за обработване на данни. Онлайн контролът чрез услугата „WiloCare“ повишава значително експлоатационната безопасност и експлоатационния живот на инсталацията. (Снимка: Австрийски железници/Андреас Коуфал)

Дигитализацията подпомага контрола

Чрез използването на „EMUport“ със системата за отделяне на твърдите примеси посещенията за сервизна поддръжка намаляха с близо 50 процента. Благодарение на контрола на “WiloCare“ вече не възникват сериозни неизправности, защото чрез тази услуга се оптимизират не само работните параметри, но и се отстраняват потенциалните източници за възникване на повреди. От друга страна, редовно извършваните работи по техническа поддръжка от квалифицираните техници на Wilo и редовният контрол на съдовете за твърди примеси от сътрудниците на Австрийските железници са причина за сигурната експлоатация.

За Виенската северна гара и разположеният в непосредствена близост увеселителен парк Пратер, който привлича като магнит посетителите, функционалността и чистотата на санитарните възли е принос, който се оценява високо и мотивира за „лъскането“ на реномето на транспортния възел с близо 100 000 пътници дневно.

WiloCare

Трите предлагани пакета от услуги са ориентирани към „чувствителните“ места на използване на помпите – включително и на тези, които са в наличност. Системите за повишаване на налягането на отпадните води са ярък пример за това, защото при всички случаи неизправностите водят до проблеми с водоснабдяването и канализацията и често имат за следствие високи разходи за ремонт. Целта на уеб базираната услуга както в технически, така и в икономически план, е подсигуряването на експлоатационните възможности на помпените инсталации както за нови помпи, така и за наличните.