Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Перспективно проектиране за посрещане на нуждите на нарастващия поток от туристи

Пример за това, колко важни са ориентираните към бъдещето устойчиви решения за добре структурирана канализационна система, е остров Узедом. Още преди 18 години съответният браншови съюз бе наясно, че даденостите на острова в съчетание с нарастващата популярност сред туристите ще бъдат едно сериозно предизвикателството за съществуващата канализационната система.Със своите 445 км² разположеният в Померанския залив в южната част на Балтийско море остров Узедом е вторият по-големина остров в Германия. Със средно над 1900 слънчеви часа годишно, остров Узедом е най-слънчевият район на Германия и с всяка изминала година привлича все повече туристи.

Индивидуални решения за сезонни предизвикателства

Браншовият съюз за водоснабдяване и канализация отчита през летните месеци увеличаване на населението на острова с близо три пъти, което води до 70% повече отпадни води. Поради това отговорните за острова лица съобразяват всяка инфраструктурна мярка със сезонните изисквания. Към това се добавя и фактът, че количеството отпадни води зависи до голяма степен и от начина на използване от туристи и жители. Поради това канализационната система и помпените станции трябва да бъдат винаги в състояние да поемат максималните количества отпадни води и едновременно увеличаващите се твърди примеси. С помощта на Wilo като дългогодишен партньор бе взето икономически рентабилно и съобразено с нуждите решение, което се базира на отводняването под налягане. Комплексната канализационна система се състои от германска страна от 13 шахтови помпени станции на Wilo със сигурна и устойчива система за отделяне на твърди примеси. За целта всички шахтови помпени станции трябваше да бъдат прецизно проектирани и конструирани спрямо прогнозирания приток и измерената дълбочина на притока.

Манфред Шулц от браншовия съюз за водоснабдяване/канализация на остров Узедом: „За нас Wilo бе правилното решение.“

18 години безаварийна работа – един убедителен аргумент

Всичко това заедно спомага за едно надеждно отвеждане на отпадните води – това е резултатът от разумното планиране на съоръжението, като бяха направени дългосрочни измервания в различни водосборни точки. По този начин браншовият съюз получи ориентировъчни стойности, които помогнаха за изчисляване на необходимия капацитет на съоръжението – като например средното потребление на глава от населението и свързания с това приток. „С Wilo заложихме съвсем съзнателно на реномиран партньор и специалист в областта на сигурните системи за отделяне на твърди примеси. Освен това ни беше важно да изберем някой, който притежава необходимото ноу-хау при индивидуалното проектиране на подобни съоръжения и може точно да ги адаптира към специфичната структура за отпадни води на нашия остров. На практика нещата се случиха точно според нашите представи. Днес можем да кажем, че системата за отделяне на твърдите примеси на остров Узедом работи вече 18 години без никакви забележки. За нас това е икономически рентабилно и прави планирането безкрайно сигурно“, казва Манфред Шулц от браншовия съюз за водоснабдяване/канализация на остров Узедом.