Търсене
Контакт
Електронна поща

Клиниката в Бремерхафен

Остаряло потребление на енергия.

От своето отваряне през 1976 година клиниката в Бремерхафен със своите 710 легла е една от най-модерните в провинция Бремен. В пълно противоречие с нейния реномиран медицински статут бяха изцяло остарелите техническите сградни инсталации. През 2004 г. разходите за първична енергия бяха в размер на 2,4 мил. евро. Най-важното за пациентите в болницата са и ще си останат компетентните лекари и използването на най-съвременната медицинска техника. Но медицинската система и бързото оздравяване на пациентите функционира само с надеждна и оптимизирана сградна техника.

Wilo-Energy Solutions в областта на сградната техника отговарят на съвременните стандарти.

Съгласувано с Агенцията за защита на климата Бремер-Енергиконсенс поръчката за енергийното саниране бе възложено на Сименс-Дивижън Билдинг Технолоджис. В резултат на това бе сключен договор за изготвянето на проект за енергийна ефективност за период от дванадесет години.Вследствие на това в реализираните общо 120 отделни мерки работещите все още проактивно, но нерегулирани помпи бяха подменени с високоефективните помпи на Wilo-Stratos.По този начин клиниката постави акцента върху качеството на инсталациите, екологичните показатели, устойчивото намаляване на разходите и енергийната оптимизация.

Резултат, който си струва да бъде показан: спестяват се общо 50 мегавата електроенергия на година.

Чрез проактивната подмяна на помпите потреблението на енергия бе намалено с над 31%. След подмяната годишно се спестяват близо 50 мегавата електроенергия само чрез използването на високоефективните помпи.Като резултат мерките гарантират максимална сигурност на доставките, на хигиената в съответствие с най-новите хигиенни стандарти и повече комфорт за пациентите. Едновременно с това помпите значително намаляват потреблението на енергия. Така инвестицията във високоефективните помпи на Wilo ще се изплати за много кратък срок.

Научи повече за Wilo-Energy Solutions

Юрген Бройер, технически ръководител на клиниката в Бремерхафен.