Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Green Solutions for a better climate

Открийте нашето виртуално присъствие на IFAT 2020

Ние много съжаляваме за отлагането на световното изложение в Мюнхен IFAT 2020. Не искаме обаче да се откажем от нашите вълнуващи решения за всички области на управлението на водите - нашите Зелени решения за повече устойчивост и защита на климата. Преминете през нашия дигитален изложбен щанд, открийте нашите Зелени решения, нашите Wilo услуги и нашия нов Wilo-Live Assistant.

SDG Poster ohne UN Emblem ONLINE EDITION

Глобален договор на ООН и ЦУР

Глобалният договор на ООН е най-голямата и най-важна инициатива за отговорно управление на компания в световен мащаб. Десет общи принципи и цели за устойчиво развитие (ЦУР) насърчават визията за приобщаваща и устойчива световна икономика, която постига ползи за всички хора, общности и пазари, както сега, така и в бъдеще.

Научете повече на нашия корпоративен сайт

Нашите устойчиви акценти на IFAT 2020

Решения за всички области на управление на водите

Глобалният недостиг на вода превръща водата в една от най-ценните стоки в света. Непрекъснатото снабдяване с чиста вода за пиене, за селското стопанство и за индустрията е едно от най-големите предизвикателства на бъдещето. Целта на Wilo е да предложи персонализирани решения за постигането на това.

Водоснабдяване

Надеждното производство на питейна вода е един от крайъгълните камъни на функционалното общество. Нашите продукти определят стандарти по отноше ние на ефективността.Например, нашите потопяеми помпи постигат ефективност на помпата до 84,5%. Освен това са подходящ за процеса на водоснабдяване и може да транспортират до 310 м³ вода на час.

Wilo-Actun OPTI-MS

Нашата соларна потопяема помпа Wilo-Actun OPTI-MS осигурява автономно и рентабилно водоснабдяване дори на отдалечени места. "

SDG 6 - Чиста вода и канализация

Една соларна потопяема помпа надеждно снабдява до 650 души с питейна вода, дори в отдалечени райони.

SDG 9 -Промишленост, иновации и инфраструктура

Предоставяме възможности на общности с не добре уредена инфраструктура с рентабилно водоснабдяване, което не зависи от електрическата мрежа.

SDG 13 - Климатични действия

Благодарение на използването на възобновяеми енергийни източници, нашето решение намалява емисиите на CO2 с приблизително. 2 тона годишно / помпа *.

Продуктова информация

Wilo-Actun ZETOS

Wilo-Energy Solutions е инициатива, която показва на операторите как тяхната инсталация може да бъде по-ефективна чрез проактивна замяна на работещи, но неефективни помпи с помпи с висока ефективност. Wilo-Actun ZETOS подобрява ефективността на водоснабдяването с ефективност на помпата до 85,5%.

SDG 6 - Чиста вода и канализация

Wilo-Actun ZETOS е най-ефективното решение за водоснабдяване с питейна вода *. Помпата гарантира устойчиво използване на ценния ресурс на водата.

SDG 9 -Промишленост, иновации и инфраструктура

Нашето иновативно покритие Ceram CP за защита срещу натрупване на охра гарантира по-дълъг експлоатационен живот на Wilo-Actun ZETOS. Следователно инфраструктурата за водоснабдяване е по-трайна.

SDG 13 - Климатични действия

Благодарение на модернизацията на водопроводите в Bad Überkingen, с нашето решение годишно се спестяват до 100 000 kWh електроенергия. Емисиите на CO2 са намалени с 53,7 тона.

* Wilo-Actun ZETOS отговаря на изискванията за изпомпване на питейна вода в много страни като САЩ (NSF61), Великобритания (BS), Франция (ACS) и Германия (UBA). "

Продуктова информация

Водоснабдяване

Прогресиращата урбанизация поставя значителни изисквания към водоснабдяването. Това налага гарантирането на сигурността на доставките в технологичен аспект както по отношение на надеждността, така и на растежа на водните обеми. Продукти като нашите двойно втичащи помпи се използват навсякъде, където е необходимо да се движат големи обеми вода и се изисква абсолютна надеждност и постоянна ефективност. Те могат да транспортират до 17 000 м³ / ч с енергийна ефективност до 90%.

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo допринася значително за намаляването на парниковите газове. В сравнение с предишната серия, само серията Wilo-Atmos GIGA-N има потенциал да намалява емисиите на CO2 с до 26 тона всяка година.

SDG 9 - Индустрия, иновации и инфраструктура

Мониторинговите звена и сервизните пакети, съобразени с оператора, осигуряват експлоатационната надеждност на водоснабдителната мрежа на общините.

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Комбинацията с честотния преобразувател Wilo-EFC гарантира връзката към управлението на електроенергийната система на градовете и общините и устойчиво подобрява водоснабдяването.

SDG 13 - Климатични действия

Новото поколение помпи Wilo-Atmos GIGA-N консумира до 48 000 кВтч по-малко енергия и намалява емисиите на CO2 с до 26 тона *.

* В сравнение с предишното поколение помпи.

Продуктова информация

Wilo-Atmos TERA-SCH

При разработването и производството на продукти Wilo гледа напред, за да вземе предвид края на техния експлоатационен живот. 95% от компонентите на Wilo-Atmos TERA-SCH могат да бъдат рециклирани.

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Връзката с управлението на електроенергийната система посредством честотен преобразувател Wilo-EFC устойчиво подобрява водоснабдяването в големи разпределителни мрежи на умни градове.

SDG 12 - Отговорно потребление и производство

Wilo се съобразява с рециклируемостта при разработването на продуктите. Използваните материали и компоненти имат степен на рециклиране от 95%.

SDG 13 - Климатични действия

Новата двойно втичаща помпа Wilo-Atmos TERA-SCH консумира до 73.000 кВтч по-малко енергия и намалява емисиите на CO2 с до 39 тона годишно / помпа *.

* В сравнение с традиционна помпа.

Пречистване на отпадни води

Недостигът на ресурси и постоянно нарастващото търсене на вода изискват ефективни и надеждни решения за надеждно пречистване на водата. Различните Wilo продукти се използват при преработката на сервизни води, рециклиране на води и пречиствателни станции. Потапящият смесител отговаря на тези изисквания с високоефективен двигател и ниско износващи се материали, съобразени със суровата работна среда.

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -TP управление

Енергията е ценен ресурс и ние се стремим да я използваме пестеливо. Продуктите Wilo гарантират оптимално смесване на каналните води с минимално използване на енергия в пречиствателни станции за отпадни води.

SDG 9 - Индустрия, иновации и инфраструктура

Ние гарантираме ефективно пречистване на водата, използвайки нашата технология за пречистване на отпадни води и следователно отговаряме на нарастващото търсене на чиста вода.

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Оразмеряването на оборудването с помощта на CFD симулация и интелигентното управление Wilo-TP Control ни позволява да гарантираме оперативно надеждно биологично пречистване на отпадъчните води.

SDG 13 - Климатични действия

Свръхниската консумация на енергия позволява намаляване на CO2 с до 19,7 тона годишно за средна пречиствателна станция за отпадни води с шест потопяеми смесителя и три басейна.

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -TP Control

SDG 6 - Чиста вода и канализация

С Wilo-TP Control ние помагаме на операторите да отговарят на законово изискваните стойности на заустване за рециркулация на вода в потоци, реки или природа.

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Използвайки специфичното за системата оразмеряване на оборудването и интелигентното управление Wilo-TP Control, ние гарантираме оперативно надеждно пречистване на канализацията.

SDG 17 - Партньорства за постигане на целите

Работим съвместно с университети и глобална партньорска мрежа, за да продължим да повишаваме ефективността на рециклирането на каналните води.

Събиране и транспортиране на отпадни води

Изпомпването на необработени отпадни води става все по-взискателно поради нарастващото разпространение на твърдите вещества и времето на задържане в мрежата се увеличава, което прави средата по-агресивна,а изпомпването проблематично. С ефективност на мотора до 92,3% и хидравлична ефективност до 75%, нашата нова Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos интелигентност, първата цифрова потопяема помпа за отпадни води с IE5 PM моторна технология, ни позволява да изпомпваме 360m³ / h вода с изключително висока степен на ефективност и надеждност.

Wilo-EMUport CORE

Wilo непрекъснато оптимизира използването на суровини при производството си. В допълнение към това, потреблението на ресурси се намалява допълнително чрез използването на дълготрайни материали.

Wilo-EMUport CORE

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Благодарение на интеграцията в отводнителна система за налягане с Wilo-Nexos NET-Intelligence, помпените станции за събиране се контролират ефективно, като допълнително позволяват целенасочена поддръжка.

SDG 12 - Отговорно потребление и производство

Нашите системи Wilo-EMUport CORE са направени от рециклируем полиетилен. Полиетиленът осигурява много дълъг експлоатационен живот и свежда до минимум пропорцията, която трябва да бъде бракувана в случай на изхвърляне.

SDG 13 - Климатични действия

Ефективната геометрия на работните колела осигурява ниска консумация на енергия в цялостната система.

Продуктова информация

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence се отличава, със своята изключителна оперативна надеждност, енергийна ефективност и свързаност. Тази интелигентна система за вода устойчиво повишава ефективността и удобството при ежедневната работа.

SDG 9 - Индустрия, иновации и инфраструктура

Нечувствителността към запушване на Wilo-Rexa SOLID-Q и интегрираното автоматично управление на Nexos LSI правят канализационната инфраструктура в градовете и общините умна и по-надеждна в експлоатация.

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence отговаря на изискванията на метрополисните райони, където инфраструктурата и аспектите на живота са цифрово свързани. Помпените станции могат лесно да се наблюдават и поддържат.

SDG 13 - Климатични действия

Интегрираният автоматичен контрол на Nexos LSI минимизира загубите от триене в тръбата и намалява разходите за енергия с до 20% и емисиите на CO2 с до 20,7 тона годишно / помпа *.

* В сравнение с конвенционалните канализационни помпи.

Продуктова информация

Wilo-Rexa SUPRA-V с Wilo-Digital интерфейс за данни

Wilo-Rexa SUPRA-V с Wilo-Digital Data интерфейс е най-новата ни иновация в областта на канализационните помпи. Тя осигурява висока икономия на енергия и цифрово удобство при работа за по-икономично управление на отпадните води

SDG 9 - Индустрия, иновации и инфраструктура

Свързаността на помпите и помпените станции, както и удобното дистанционно наблюдение на отделните агрегати гарантират стабилната инфраструктура на канализацията.

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Wilo-Rexa SUPRA-V с Wilo-цифров интерфейс за данни е лесен за интегриране в съществуващото управление на общинските системи и като такъв дава на градовете и общините устойчивостта да бъде годна за бъдещето.

SDG 13 - Климатични действия

Благодарение на най-добрата ефективност на своя клас, емисиите на CO2 се намаляват с до 13,6 тона годишно на помпа *

* В сравнение с традиционната канализационна помпа.

Продуктова информация

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Интелигентните водни системи на Wilo обединяват отделните помпени системи в мрежа, която в последствие, с помощта на мониторинг и контрол успява да осигури надеждна и енергийно ефективна напорна канализация Това позволява на Вило устойчиво да подкрепя отделните общности и общини.

Pressure Drainage System with Nexos Intelligence - arial view and system analysis

SDG 6 - Чиста вода и канализация

Wilo-Nexos NET-Intelligence позволява интелигентно мрежово и цифрово управление до 1000 помпени станции, гарантиращи надеждна напорна канализация.

SDG 11 - Устойчиви градове и общности

Wilo-Nexos NET-Intelligence улеснява управлението на помпените станции с интелигентна системна мрежа. Уеб-базиран достъп и бърз дигитален трансфер на данни гарантират ефективно дистанционно наблюдение на системата.

SDG 13 - Климатични действия

Отлаганията в тръбопроводите са сведени до минимум чрез оптимизиране на скоростта на потока. По този начин цялостната система спестява до 30% енергия *.

* В сравнение с конвенционалните дренажни системи под налягане.

Информационно моделиране на сгради - Wilo е BIM-готов

Ние сме един от първите производители, които ви предлагат изключително лесен достъп до пълни данни за BIM за нашите отоплителни помпи. Например, можете да използвате BIM (Building Information Modeling), за да интегрирате вашата работа по оразмеряване още по-ефективно в цялостното планиране и да направите сътрудничеството си с други членове на проекта много по-лесно.

Получете цялата информация за BIM

We have answers to your questions

Our products and services have aroused your interest? Then we are happy to help!

Whether it's creating an offer or editing service specifications, designing different types of equipment, advising on the selection of pumps and switchgear, or just helping with hydraulic and control issues.

Feel free to contact your nearest sales office and make an appointment. We look forward to you!

Find the right contact for your question.