Водоподготовка

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Високоефективната техника щади ресурсите и експлоатационните разходи

Водоподготовка на питейна или технологична вода, климатизация със студена вода, както и оптимизация на миялни и почистващи системи. Това са само няколко примера за това, къде се налага пречистване на вода за специални приложения. Постоянните предизвикателства – като растящото съдържание на твърди примеси в отпадните води, което затруднява експлоатационните условия на системите и устройствата – налагат търсенето на нови и иновативни пътища за подобряване на процесите и свързаните с тях продукти. Към това можем да добавим и отношението към енергията.

С оглед на глобалните климатични промени ниската консумация на енергия – а по този начин и ниските експлоатационни разходи – е актуална, а в бъдеще и основна движеща пазарна тема. В тази насока разработената от Wilo високоефективна техника разполага с огромен потенциал за опазване на водните ресурси и едновременно с това – за намаляване на разходите. Ето защо помпите на Wilo се използват в световен мащаб при такива приложения.

От комунални приложения до промишлени решения

В пречиствателните станции отпадните води от индустрията се освобождават от вредните вещества в тях. Пречистването на отпадните води, така че отново да могат да бъдат подадени без колебание във водоснабдителната мрежа, представлява дълъг и скъп процес. Отговорните лица в тази сфера се намират под постоянен натиск за икономия на разходи и едновременно с това трябва да спазват редица специфични за отделните държави разпоредби и закони. С разработената си високоефективна техника Wilo предлага огромен потенциал за запазване на водните ресурси и същевременно намаляване на разходите.

Wilo демонстрира своята компетентност и в областта на подготовка на питейна вода. Изграждането на съоръжения Wilo-EMU предлага като строител на технически системи за цялостни решения дългогодишен опит в областта на подготовка на питейна вода за планиране и проектиране, както и цялостно изпълнение на производствената и управляващата техника.

Спектърът от услуги на Wilo включва между другото

  • Отстраняване на желязо и манган
  • Обезкисляване (физическо и химическо)
  • Мембранна филтрация (ултрафилтрация)
  • UV дезинфекция
  • Филтрация с активен въглен