Използване на подпочвени води

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Решение за кладенци и повърхностни води

Навсякъде, където са нужни големи количества вода, често е необходимо да се разчита на засмукване на повърхностни води. Посредством плитки кладенци на езера и реки водата се изпомпва и отвежда, напр. за водоподготовка.

Създаването и стопанисването на кладенци е значителен фактор при определяне на разходите за водоснабдяване. Важни са обширните познания в областта на геохидрологията, водните условия, възможностите и материалите за изграждане, както и условията на потока в кладенеца. Собственият кладенец или сондаж ви прави независими от скъпата питейна вода и от дъждовната вода, която е на разположение само понякога. Подводните помпи на Wilo са надежден и лесен за използване помощник при изпомпване на подпочвени води и напояване на по-големи площи.

Надеждни решения за всякакви дебити

Не само комуналните доставчици, но и индустрията се нуждае ежедневно от големи количества вода. Ефективни методи и разкриване на нови източници като обезсолена морска вода или водоносни пластове (тръбопровод за подпочвена вода) са възможни опции за осигуряване на бъдещо снабдяване. На този етап се прилагат високи екологични и икономически стандарти за вододобив от езера, язовири, реки и морета. Един кладенец разполага с голям потенциал за икономии, когато помпата работи в оптимална работна точка. Потопяемите помпи на Wilo могат да бъдат адаптирани точно към условията на експлоатация. Монтажната дълбочина и продуктивността на кладенеца определят коя помпа да се използва. Критерии за избор са най-добрият възможен коефициент на полезно действие за минимизиране на разходите за енергия и използването на подходящи материали за продължителна и неизискваща обслужване помпата. Освен това точното завъртане на диаметъра на работното колело позволява прецизно определяне на желаната производителност на помпата. Това ви гарантира икономично решение. Самостоятелно променящи се нива на водата, например в язовири, овладяваме с най-добри коефициенти на полезно действие и висока експлоатационна безопасност. За отнемане на вода с корозивни или абразивни частици използваме устойчиви материали като дуплекс и покрития като Ceram или Ceram CT. Те издържат на влиянието на агресивни флуиди и позволят продължителна работа на помпата.