Климатизация, охлаждане

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

С контролирано проветряване към благоприятен климат

Приятният климат в помещението е основната предпоставка за това да бъдете работоспособни и да се чувствате добре. Климатизацията трябва да бъде адаптирана към различните помещения според тяхното предназначение чрез прецизно съгласуване на температурата, влажността и циркулацията на въздуха. Така например условията на климатизация в една офис сграда се различават от тези в една болница или фабрика.

Индивидуални помпени решения за всяко климатично приложение

Индивидуален комфорт на живот означава, че сами можете да определяте температурата в собствения си дом, независимо от външната температура. Климатични системи, работещи с високоефективните помпи на Wilo, осигуряват максимален комфорт при ниски разходи за електричество. Wilo има подходящо решение и за климатични системи под нивото на обратно подприщване: система за изпомпване на кондензат на Wilo за изхвълряне на събрания кондензат.

За климатични системи в търговски недвижими имоти Wilo също предлага надеждни и енергоспестяващи високоефективни помпи, които, разбира се, са готови за сградната автоматизация. Климатични системи под нивото на обратно подприщване се нуждаят от система за изпомпване на кондензат за изхвърляне на събрания кондензат. Wilo предлага персонализирани и висококачествени решения за този вид приложение.

Хладилни и климатични приложения като особено предизвикателство

Хладилните камери създават особени предизвикателства пред битовата техника. Wilo предлага специални решения за хладилни системи в търговски обекти. Мощна, надежда и икономична експлоатация благодарение на високоефективна технология.
За климатични и хладилни системи под нивото на обратно подприщване Wilo предлага системи за изпомпване на кондензат, индивидуално съгласувани с проекта.