Напояване

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

В селското стопанство устойчивото използване на водата е предпоставка за производството на естествена храна при непрекъснато променящи се климатични условия. Това производство в много региони на света е засегнато от променящия се климат. Поради това обстоятелство, напояването е необходимо за осигуряване на реколтата. Други обстоятелства, като слабите валежи или силно променливото им количество, правят напояването необходимо, за да се балансира естественото водоснабдяване. Това е възможно чрез напояване огромни площи, които в противен случай биха стояли сухи и безплодни, за да станат полезни и плодородни. Поради тази причина повече от 150 милиона хектара по света се поддържат с изкуствено напояване.

Съвременни напоителни системи за селското стопанство

При модерното напояване на полета съществуват различни начини за осигуряване на достатъчно количество вода за кореновата система. Необходимостта от вода тук зависи силно от вида на използваните култури, почвените условия и климата.

Приложения в селското стопанство

За достатъчно напояване на всички растения са необходими различни помпи и системи за напояване.

В сухите райони са особено важни възможно най- ефективният вододобив и ефективното отвеждане на водата за напояване до полетата. Wilo притежава необходимото ноу-хау и предлага подходящи технологии. Сондажните помпи и турбините на Wilo се грижат например за извличане на водата от почвата или водопровода, за да се гарантира необходимото снабдяване.

Не всички фермери имат еднакви предпоставки за изпомпване на вода. Ето защо Wilo е разработило помпи, които позволяват свободно избиране на местоположението на помпата. Така тя може да бъде поставена практично върху поплавък, за да изпомпва водата лесно от река или от езеро.

Помпите със сух ротор на Wilo се утвърдиха в практиката. С тях можете да засмуквате необходимото Ви количество вода и да го транспортирате точно там, където е нужно, независимо от нивото на водата.

Често на големи равни повърхности липсва водно налягане, необходимо за сигурно захранване, особено при променливи водни нива. В този случай са подходящи високоефективни системи Wilo за повишаване на налягането. С тях можете да бъдете сигурни, че с правилното водно налягане всички растения на полето са достатъчно напоени. По този начин, снабдяване с постоянно налягане е гарантирано дори при променливи водни нива - и то възможно най-енергоспестяващо.