Обезсоляване

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Направете водата използваема отново.

Обезсоляването ще придобива все по-голямо значение в бъдеще, тъй като снабдяването на всички хора с чиста вода става все по-трудно поради недостиг или замърсяване на наличните сладководни източници.

По-специално нараства нуждата от иновативни и икономични решения, когато става въпрос за обезсоляване на морска вода. Тъй като за този процес е необходима много енергия, препоръчва се там, където има недостиг на сладководни източници.