Обработка на отпадни води

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Перфектно възобновяване на водни ресурси

С оглед на глобалните климатични промени ниската консумация на енергия е основна движеща пазарна тема. Натискът върху цените на комуналните или частните доставчици се увеличава. Предизвикателствата растат. Наред с другото те включват растящото съдържание на твърди примеси в отпадните води, нарастващите регулации и по-строгите законови изисквания. Wilo е партньор, на който можете да разчитате изцяло във всички области. Икономичното използване на водата – този ценен ресурс – в днешно време е разбираемо, но също така увеличава дяла на твърди примеси в отпадните води. Това прави изпомпването на сурова вода все по-сложно. По цял свят Wilo е синоним на първокласна инженерна мисъл в най-добрите немски традиции. В сферата на комуналната обработка на отпадни води помпите и системите на Wilo задават нови мащаби що се отнася до техническата производителност и ефективността. По отношение на опазването на околната среда и запазването на природните ресурси тъкмо обработката на отпадни води играе много важна роля.

Интелигентни решения за цикъла на обработка на отпадните води

От проектирането и оразмеряването до пускането в експлоатация и поддръжката: Нашите експерти ще ви подкрепят лично през всички фази на проекта. При това системите и продуктовите решения на Wilo задават нови мащаби по отношение на техническата производителност, икономическата ефективност, надеждността и дългия живот.

Ние ще ви подпомогнем с решения за

  • Резервоари за дъждовна вода
  • Входни помпени станции
  • Механично почистване и предварително пречистване
  • Биологично почистване
  • Биологично почистване с MBBR
  • Вторично пречистване, дренажна помпена станция и третиране на шлам