Отводняване

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Навсякъде, където хората живеят в сгради, се натрупват отпадни води, които могат да бъдат разделени в категориите дъждовна вода и замърсена вода. Отпадните води обикновено се отвеждат директно в канализацията и след това се обработват в пречиствателна станция, за да се върнат във водния цикъл. За разлика от тях, дъждовната вода може да бъде отведена отделно чрез система за разделяне или заедно с отпадните води чрез смесваща система. Съветът към строителите и операторите винаги е да създадат план за отводняване със специалист проектант, за да предотвратят изненадите на последващ етап.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

За да се поддържа постоянно функционирането на системата за отводняване, отделните елементи, като например помпени системи за отпадни води, предпазни устройства срещу обратен поток и тръбопроводи трябва да се поддържат и почистват регулярно. При мазета, наводнени от силни валежи, обикновено проблемът е

липсата на устройство за затваряне на точките за отводняване. Тъй като значителна част от вградените тръби за отпадни води в сградите пропускат или започват да пропускат с течение на времето, се препоръчват редовни проверки на плътността, така че Вашите помпени системи за отпадни води да не изпомпват отпадните води в зидарията и да предизвикат големи щети. Като първокласен производител на висококачествени помпени системи, Wilo е Вашето първо лице за контакт за услуги, ориентирани към клиентите и цялостни системни решения.

Отводняване на земи и сгради

За повечето граждани доброто функциониране на канализацията е състояние, което се приема за даденост. Колко важни са функциониращите системи за отводняване за сградите и имотите обикновено става ясно тогава, когато водата вече не се оттича правилно.

В повечето случаи възникват проблеми в системи за отводняване, дължащи се на повредени или счупени тръбопроводи, в резултат на което отпадни води и ерозирала почва могат да достигнат до подпочвените води. Това води до замърсяване, последствие от което са огромни разходи, дължащи се на по-продължителното време на работа на помпите в пречиствателните станции. Тежката ерозия и зачервяване и отмиването на почва под пътищата често застрашават инфраструктурата, която се намира наблизо. Поради това собствениците на имоти трябва да поддържат правилното състояние на системата за отводняване. Като компетентен партньор ние може да Ви консултираме за грижите и поддръжката.

Област на приложение на системите за отводняване

Системите за отводняване се използват както в частни домакинства и имоти, така и в обществени съоръжения. Помпите Wilo за отпадни води се използват успешно в продължение на много години в сферите на подземното и надземното строителството, градинарството и озеленяването и спортните съоръжения. Освен това, нашите помпи се използват за водовземане от езера и реки, за поддържане на суша и при различни видове дренажно отводняване.

Entwässerung Regenwasserentsorgung