Повишаване на налягането

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Производителност при продължителна работа на най-високо ниво

Надеждно предоставяне на вода в геодезически високо разположени точки на водовземане. Променливото потребление на вода в различни сгради като училища, болници или хотели, изисква гъвкави системи, съобразени с индивидуалните изисквания. Ако поради пространствени условия при водоснабдяването не могат да бъдат използвани гравитационни системи като водни кули, необходима е система за повишаване на налягането. Подобни системи осигуряват достатъчно водно налягане във високи сгради, високо разположени местности и фабрики, или в снабдителни, или в циркулационни системи. Със системите за повишаване на налягането на Wilo вие си осигурявате надеждно водоснабдяване на големи височини.

Индивидуални решения от Wilo за оптимално налягане на водата

Особено при исторически развити жилищни области или при надстрояване на етажи е възможно налягането над и непосредствено под водните резервоари да не може да бъде поддържано на нужните стойности. Ето защо дори и в едно- и двуфамилни къщи може да се наложи използването на система за повишаване на налягането. Сгради като многофамилни къщи, училища, болници и хотели поставят допълнително високи изисквания към водоснабдяването на всички етажи. За всяко място на използване Wilo предлага гъвкави системи за повишаване на налягането, за да позволи удобно и надеждно подаване на вода. Впрочем: Самозасмукваща помпа на Wilo е идеалното решение за почистване навън или за напояване на растения. Тя може да бъде поставена в непосредствена близост до малки езерца, езера, потоци и бъчви за дъждовна вода. Това спестява скъпа и ценна вода от тръбопровода.