Промишлена техника

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Възможно най-икономично и ефективно

Във Wilo знаем: всеки индустриален бранш има собствени високи изисквания към производствената техника и материалите на всички използвани компоненти. Затова разработваме за нашите партньори и клиенти персонализирани промишлени решения и продукти и гарантираме надеждност, гъвкавост и ефективност.

Универсално приложение

Продуктите на Wilo се използват в много приложения по целия свят.

Хранително-вкусова промишленост

Когато става въпрос за хранителни продукти, изискванията никога не са достатъчно високи. Защото тук става дума, макар и непряко, за нашето здраве. Ето защо този бранш поставя изключително високи изисквания към техниката и материалите на всички използвани компоненти. На всеки етап от производството експлоатационните параметри, като температура и херметичност, трябва да бъдат спазвани прецизно, за да се гарантират критичните норми за качество и хигиена. Така помпите ежедневно трябва да доказват своята надеждност и функционалност.

Металообработваща промишленост

Днес стоманата е съществен компонент от техническия прогрес. При това стоманената промишленост се числи към промишлените отрасли с най-високо потребление на енергия и вода – и именно затова крие огромен потенциал за икономии. Надеждното подаване и отвеждане на водата по време на производствените процеси е от решаващо значение. Голямото замърсяване на охлаждащата вода с агресивни и абразивни вещества поставя изключително високи изисквания към използваните помпени системи. Именно там помпите на Wilo работят високоефективно през цялото денонощие и постигат максимално продължителни периоди на непрекъсната експлоатация.

Минно дело

Металите като сребро и мед са изключително проводими и днес се използват във всички отрасли на електронната индустрия. Добиването им е особено трудоемко и скъпо: Често залежите от тези метали са на няколкостотин метра под земята. При добива на руда на такива дълбочини водата – в този случай прииждащата подпочвена и замърсена вода – представлява огромно предизвикателство. Секционните помпи на Wilo са изключително подходящи за промишлени приложения с големи налягания, като например отводняване в миннодобивната промишленост.

Енергетика

Енергията е основната единица на живота. Хора, животни и растения се нуждаят от енергия – и същевременно я изразходват. Затова световната нужда от енергия нараства постоянно и с бесни темпове. Ето защо една от най-важните задачи на техническия прогрес е по-ефективното използване и произвеждане на енергия.

Ценен принос в тази насока имат помпите с тръбен корпус на Wilo, които се използват, например, при изпомпване на вода за охлаждане. Благодарение на използването на най-модерни материали и технологии, при помпите беше постигнат изключителен хидравличен коефициент на полезно действие от почти 90 процента, което снижи значително разходите за енергия.