Противопожарни системи

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Противопожарна защита и питейна вода

Пожарогасителните и противопожарните системи се използват само в случай на пожар. Ако те са пълни с вода, която не протича, а застоява, то съществува реална опасност от влошаване на хигиената на тази вода. Ако такива системи са свързани с водоснабдителна система за питейна вода, те представляват източник на опасност за питейната вода. В системите за пожарогасене по правило се образува застояла вода. Застоялата вода може да доведе до образуването на патогенни микроби. Съгласно DIN 1988 и DIN EN 1717 е необходимо да се отделят инсталациите за производствена вода като системи за пожарогасене от обществената мрежа за питейна вода, напр. чрез защитна арматура свободно оттичане (тип: AA, AB). Потенциалната опасност от бактериологично повторно замърсяване на домашната и обществената мрежа за питейна вода се управлява със закон. В отделителната станция за питейна вода на индустриалните системи на WILO е вградено сертифицирано свободно оттичане с тип: AB.

Готови за използване при всички случаи

Различните ситуации в сградите, в комбинация с диференцираните регионални законови разпоредби, изискват специфични решения. С висококачествените компоненти Wilo могат да бъдат сглобени индивидуални пожарогасителни системи. Възползвайте се от нашето ноу-хау и спечелете с нашата високоефективна помпена техника. Например с напълно автоматични водоснабдителни инсталации в здрава и надеждна система от енергийно ефективни центробежни помпи за високо налягане и стандартни мотори.

Високоефективните помпи на Wilo за противопожарни системи предлагат специфични за бранша решения и гарантират спазването на местните разпоредби. Нашите решения отговарят на изискванията на DIN 14462 за най-голяма възможна защита на хора, стоки и сгради. Също толкова важна е абсолютната експлоатационна сигурност в случай на пожар.

Wilo предлага висококачествени цялостни системи за надеждна и безопасна употреба на вода за пожарогасене. Противопожарните системи на Wilo са особено подходящи

  • за стенни и външни пожарни кранове
  • за спринклерни системи в допълнение към стенни и външни пожарни кранове
  • за къщи и имоти