Разпределение и повишаване на налягането

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Красивите планини и дългите долини са мечта за всеки турист. За едно водоснабдително предприятие това обаче е изключително сложно изискване. За да може надеждно да се снабдяват райони с големи разлики в надморската височина и много места за потребление, са необходими ефективни помпи с постоянно налягане и добро планиране.

Но дори и при не толкова изискващи географски райони, водата трябва да се транспортира и разпространява на големи разстояния. Особено в големите градове с много високи и големи сгради разпределението с правилно налягане е предизвикателство, което не бива да се подценява и което изисква огромна разпределителна тръбопроводна мрежа.

Ефективно управление на налягането от водната станция

За гарантирането на жизнения стандарт и здравето на населението е необходимо надеждно и правилно функциониращо водоснабдяване. Остарелите тръбопроводи често са проблем, тъй като стават порьозни под постоянното налягане на водата. Това може да причини пукнатини, през които водата се изтича. За да се избегнат подобни загуби на вода, тръбопроводната система непрекъснато се изследва с електронни устройства. Друг начин да се намалят загубите поради прекомерно налягане на тръбите е да се избере подходящата помпа с ефективно управление на налягането. Надеждните и интелигентни помпи Wilo гарантират, че крайният потребител винаги получава желаното налягане, и че загубите, както и свързаните с тях разходи са сведени до минимум.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Разпределяне на водата и повишаване на налягането

В една сграда системите за повишаване на налягането са част от водоразпре- делителната система. Те осигуряват необходимото водно налягане за питейна, битова и вода за пожарогасене и то на всички етажи. Приложението им се изисква особено при високи сгради и сгради със специално местоположение, тъй като налягането на водната станция не е достатъчно или законово се изисква друго налягане на водата. Тук Wilo предлага много подходящи решения за всякакви предизвикателства при разпределението и повишаването на налягането. В допълнение към приложението в сгради, системите за повишаване на налягането се използват и за увеличаване на напора във водоразпределителните мрежи, разположени в райони с естествени разлики във височината. Поради големите изисквания и натоварването на детайлите се препоръчва да се извършва поддръжка на всеки шест месеца до веднъж годишно, за да се осигури безопасна и дългосрочна безпроблемна експлоатация.