Санитарна вода

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Използвайте ценната питейна вода

Водата е хранителен продукт, за който важат най-високите стандарти за качество. Това се отнася и за техниката, която контролира и гарантира снабдяването с топла питейна вода. Циркулационните помпи на Wilo са решението за всички, които поставят максимални изисквания към материалите, обслужването и комфорта.

Водата е една от най-важните суровини в света. По тази причина устойчивото използване на този ресурс е особено важно. Повече от 70 % от земната повърхност е покрита с вода, но само малка част от това количество е напълно подходящо за използване като питейна вода. Защото до 70 % от питейната вода се добива от подземни и изворни води.

Комфортът на топлата вода, който си струва

Липсата на циркулация или прекалено големите разстояния често са отговорни за изтичане на студена вода от кранчето и постепенно увеличаване на температурата на водата. Докато водата се загрее до желаната температура, няколко литра питейна вода се вливат в преливника. За да се ограничи разхищението на вода в дома, струва си да закупите циркулационна помпа. Надеждното снабдяване с топла питейна вода е предизвикателство и при използване за търговски цели. Циркулационните помпи на Wilo отговарят на най-високите изисквания за качество при работа с вода за храна, осигуряват безпроблемна експлоатация и са особено ефективни и следователно енергоспестяващи. Защото интелигентната технология може и двете: Тя осигурява бързо топла вода и същевременно спестява енергия и природни ресурси.

Качество на питейната вода

Качеството на водата най-често е законово регулирано и управлявано от регламенти, различни насоки, препоръки и разпоредби. В много региони вкусът на питейната вода варира поради различните минерали, които се разтварят от почвата и скалите във водата. Здравословната и чиста питейна вода е безцветна и бистра, също така е без вкус и мирис и е безупречна.

Снабдяването с питейна вода се състои от водочерпене, обработка и разпределение на питейната вода. Поддържането на бариери срещу замърсяването по цялата верига на процеса на снабдяване с питейна вода е от решаващо значение за минимизирането на необходимостта от техническа обработка. При технически безупречно инсталираните разпределителни системи, които се поддържат и експлоатират редовно и експертно, не възниква замърсяване с материали, вещества или Легионела. Следователно ключовият компонент за високото качество на питейната вода е отличното управление на системите, за които отговарят доставчиците на вода и собствениците или операторите на сгради. За тези задачи Wilo предлага индивидуални и висококачествени решения, на които можете да разчитате.

Създаване на възможност за водоснабдяване

При по-стари сгради често има проблем с твърде ниско водно налягане във водопроводите. Необходимо е повишено водно налягане, за да се осигури правилното използване на всички уреди. Wilo има огромна продуктова гама от помпени системи, които предлагат решение за такива проблеми. Към нея принадлежи и голям избор на модели за снабдяване с питейна вода. Нашите продукти обещават отлично качество на водата, което отговаря на всички разпоредби. Благодарение на многогодишното ни ноу-хау, няма значение дали водата идва от повърхностни или подпочвени води.

Благодарение на богатия опит, който имаме при проекти в сградна техника, можете да сте сигурни в подкрепата ни, както при планирането, така и при практическото изпълнение на Вашите проекти.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Експертен монтаж

Експертният монтаж на помпената система от сертифициран инсталатор или специализирана фирма може да предотврати големи проблеми, като така предпазвате питейната си вода и избягвате замърсяванията. За изпълнението на дейностите си фирмата, която извършва монтажа, трябва да използва само продукти със знак за проверка от акредитиран сертифициращ орган. С продуктите от Wilo сте на правилното място.

Правилната инсталация за питейна вода

Водоснабдителните компании гарантират перфектното качество на водата до домашната Ви инсталация. Въпреки това собствениците или операторите на сгради носят отговорност за по-нататъшното качество на водата, докато не излезе от крана за вода на крайния потребител. Добре обмисленият избор и монтаж на тръбопроводи и инсталирани помпи са от огромно значение, за да се отговори на това задължение и да се спазят предписаните гранични стойности.

Нашите съвети

  • Работата по Вашата инсталация за питейна вода трябва да се извършва само от специализирани фирми.
  • Целесъобразното и устойчиво използване на топла вода пести пари и енергия.
  • За да щадите и запазите и ресурсите си за питейна вода, трябва да избягвате изхвърлянето на токсични вещества или отпадъци в канализацията.
  • Поправката на един капещ кран за вода щади не само нервите, но и портфейла Ви и околната среда едновременно. Един капещ кран може да доведе до загуби от над 1000 литра питейна вода в рамките на една година.
  • Застоялата вода, образуваща се от продължителното задържане на вода в тръбите, все още може да се използва без проблеми за поливане на цветя.