Соларни/геотермични системи

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Използвайте силата на слънцето и земята

Всички ние сме изправени пред предизвикателството да съчетаем нарастващата нужда от енергия в света с необходимостта от всеобхватна защита на околната среда. Затова Wilo се стреми да развива помпи с иновативни, дълготрайни и ефективни компоненти, които могат да използват възобновяеми енергийни източници. Геотермията, топлината от дълбините на нашата Земя, се радва на все по-нарастващ интерес по цял свят като една многообещаваща възможност сред възобновяемите енергийни източници. Соларната енергия е безплатна и е ефективна дори и на нашите ширини, ако компонентите на системата са съгласувани ефективно помежду си. Помпите на Wilo със специална хидравлика Ви гарантират висока производителност при използване в системи за соларно отопление.

Мислите ли да използвате алтернативни източници на енергия? Новите проучвания показват, че соларните инсталации на големи площи са особено икономични. В комбинация с високоефективните помпи на Wilo вие осигурявате дългосрочно захранване с енергия.

Соларните помпи на Wilo предлагат широк спектър от възможности за приложение чрез висока гъвкавост и енергийна ефективност. Логическа последица: Над 75 процента от соларно-термичните системи в Германия са оборудвани с помпи на Wilo.