Събиране и пренос на отпадни води

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Надеждни и устойчиви системни решения за събиране на отпадни води

Продуктите и системите на Wilo задават мащаби по отношение на производителността и ефективността. Освен това ви подпомагаме от проектирането през пускането в експлоатация до поддръжката на вашата система. При Wilo получавате всичко от едно място: от домашно дренажно отводняване през шахтови помпени станции и междинни и сборни помпени станции до отводняване под налягане.

Системни решения за обекти с претенциозни рамкови условия

Навсякъде, където няма налична канализация и строежът на такава е невъзможен или икономически неизгоден, се препоръчва отводняване под налягане посредством тръбопроводи с малки диаметри. Новите помпени шахти Wilo-Port 600 и Wilo-Port 800 са разработени точно за тези приложения. Телата на шахтите от здрав полиетилен, устойчив на корозия, са застопорени до горния ръб на терена. Освен това имат дълъг живот и са надеждни при експлоатация.

Компетентност при отделянето на твърди примеси

За отводняване на търговски и индустриални комплекси се изисква надеждно решение, което е финансово привлекателно. Системите за отделяне на твърди примеси Wilo-EMUport са истинска иновация в отводняването на отпадни води. Те работят много ефективно, имат ниски експлоатационни разходи и са лесни за поддържане. Тъй като само предварително пречистени отпадни води преминават през помпената хидравлика, запушванията се избягват и експлоатационната безопасност се увеличава.