Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Alarm switchgear type A & B

Производствена гама

Приложение

Алармено табло за управление, модел A&B за алармена сигнализация в случай на пожарогасене и повреди в системата при технически дефект.

Комплект на доставката

Индикаторно табло с 5 вида аларми A и B и 8 вида аларми B, включително аларма и мигаща светлина 12V. Доставка в отделен пакет за свързване по време на монтажа.

Серия

Пускател на алармената система модел A & B

Продукт

PDF: Alarm switchgear type A & B

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване