Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (round version)

Производствена гама

Приложение

Атмосферно вентилиран приемен резервоар съгласно DIN 14462 за индиректно свързване на пожарогасителни системи съгласно DIN 1988-6 към обществената водопроводна мрежа за питейна вода

Разделяне на системата посредством устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток съгласно EN 13077 Свободно изтичане, вид AB съгласно DIN EN 1717

При използването му спазвайте DIN 1988 - 6 и разпоредбите на местните водоснабдителни предприятия.

Комплект на доставката

Резервоар от полиетилен с кръгла или правоъгълна форма с индикатор за нивото на водата

  • Изпразване
  • Поплавъчен превключвател като сигнализатор за защита от работа на сухо
  • отвор за подаване и отвеждане на въздух с решетъчна вложка
  • Ревизионен отвор с капак, който се затваря без инструмент,
  • стените отвътре са с вълнообразен релеф за успокояване на флуида
  • вход, отвор за засмукване на вода
  • преливник за свободно изтичане, вид AB съгласно DIN EN 1717
  • с не кръгово сечение

Материали

Допустим флуид: чиста вода

Температура на флуида: макс. 40 °C

Материал на резервоара: полиетилен, надежден по смисъла на Закона за защита на хранителните продукти

Серия

Приемен резервоар за пожарогасителни системи (кръгло изпълнение)

Продукт

PDF: Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (round version)

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване